Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Avfallsbehandling år 2012, 1 000 ton per år

  Behandling
Behandling
totalt
Material
återvinning
Energi
utvinning
Övrig förbränning Avstjälpnings-
plats
Kemiskt avfall 666 162 28 143 333
- varav farligt avfall 193 86 7 83 17
Metallavfall 1 176 1 169 0 1 6
Glasavfall 162 161 0 0 1
Pappers- och pappavfall 569 522 34 13 0
Plast och gummiavfall 76 22 42 10 2
Träavfall 11 253 2 780 8 426 45 2
- varav farligt avfall 10 0 9 1 0
Uttjänta fordon 132 132 0 0 0
- varav farligt avfall 62 62 0 0 0
Elektriskt och elektroniskt skrot 120 120 0 0 0
- varav farligt avfall 72 72 0 0 0
Animaliskt och vegetabiliskt avfall 1 297 1 042 61 152 42
Blandat avfall inkl. hushållsavfall 2 657 216 1 338 19 1 084
- varav farligt avfall 94 0 36 15 43
Slam 526 107 179 55 185
- varav farligt avfall 57 0 6 1 50
Mineralavfall 71 714 25 162 199 7 46 346
- varav farligt avfall 869 12 13 7 837
Övrigt avfall 16 6 0 1 9
- varav farligt avfall 4 0 0 1 3
Totalt 90 363 31 601 10 307 446 48 009
- varav farligt avfall 1 361 232 71 108 950

Källa: Avfallstatistik 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Espo 09 1734 3463, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2012, Tabellbilaga 1. Avfallsbehandling år 2012, 1 000 ton per år . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2012/jate_2012_2014-05-15_tau_001_sv.html