Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Jätteiden käsittely vuonna 2013, tonnia

Hyödyntäminen
energiana   
Polttaminen Materiaali-
hyödyntäminen   
Kaatopaikka-
sijoitus
Muu
loppukäsittely
kuten
allastaminen  
Yhteensä   
01.1 Käytetyt
liuottimet, vaaralliset
0 23 844 998 0 0 24 842
01.2 Happo-, emäs-
ja suolajätteet,
tavanomaiset
0 2 3 658 23 087 0 26 747
01.2 Happo-, emäs-
ja suolajätteet,
vaaralliset
0 1 165 15 537 23 503 1 706 41 911
01.3 Käytetyt öljyt,
vaaralliset
3 432 6 476 28 212 16 0 38 136
01.4, 02, 03.1 Kemialliset jätteet, tavanomaiset 4 804 1 911 41 388 71 508 40 119 651
01.4, 02, 03.1 Kemialliset
jätteet, vaaralliset
2 151 60 901 15 305 1 807 2 401 82 565
03.2 Teollisuudessa
syntyvät jätevesilietteet,
tavanomaiset
44 504 232 14 904 99 999 1 013 160 652
03.2 Teollisuudessa
syntyvät jätevesilietteet,
vaaralliset
4 788 9 387 5 4 784 0 18 964
03.3 Jätteiden
käsittelyssä syntyvät
nestemäiset jätteet
ja jätevesilietteet,
tavanomaiset
0 1 5 967 95 0 6 063
03.3 Jätteiden
käsittelyssä syntyvät
nestemäiset jätteet
ja jätevesilietteet,
vaaralliset
0 106 0 39 343 0 39 449
05 Terveydenhoidossa
syntyvät ja biologiset
jätteet, tavanomaiset
0 81 0 6 274 194 6 549
05 Terveydenhoidossa
syntyvät ja biologiset
jätteet, vaaralliset
0 462 0 0 0 462
06.1 Metallijätteet,
rauta, tavanomaiset
0 9 479 735 556 0 480 300
06.2 Metallijätteet,
ei-rauta, tavanomaiset
0 888 25 378 121 0 26 387
06.3 Metallijätteet,
sekalainen rauta ja
ei-rauta, tavanomaiset
0 3 156 175 112 0 156 290
07.1 Lasijätteet,
tavanomaiset
0 10 40 614 142 0 40 766
07.1 Lasijätteet,
vaaralliset
0 0 0 0 0 0
07.2 Paperi- ja
pahvijätteet, tavanomaiset
30 340 383 513 078 20 890 0 564 691
07.3 Kumijätteet, tavanomaiset 8 987 2 7 035 0 0 16 024
07.4 Muovijätteet,
tavanomaiset
49 476 51 12 440 2 967 0 64 934
07.5 Puujätteet,
tavanomaiset
2 707 472 373 174 848 35 512 0 2 918 205
07.5 Puujätteet, vaaralliset 6 152 2 051 0 0 0 8 203
07.6 Tekstiilijätteet,
tavanomaiset
232 80 9 247 44 0 9 603
07.7 PCB:tä sisältävät
jätteet, vaaralliset
0 983 0 0 0 983
08 (pl. 08.1, 08.41)
Käytöstä poistetut
laitteistot (pl. käytöstä
poistetut ajoneuvot
sekä paristo- ja akkujätteet),
tavanomaiset
0 2 6 328 0 0 6 330
08 (pl. 08.1, 08.41)
Käytöstä poistetut
laitteistot (pl. käytöstä
poistetut ajoneuvot
sekä paristo- ja
akkujätteet), vaaralliset
0 188 4 251 228 0 4 667
08.1 Käytöstä poistetut
ajoneuvot, tavanomaiset
0 0 .. 1) 0 0 71 306
08.1 Käytöstä poistetut
ajoneuvot, vaaralliset
0 10 .. 1) 150 0 63 234
08.41 Paristo- ja
akkujätteet, tavanomaiset
0 36 429 0 0 465
08.41 Paristo- ja
akkujätteet, vaaralliset
0 9 1 687 33 0 1 729
09.1 Eläinperäiset jätteet ja
sekalainen elintarvikejäte,
tavanomaiset
12 456 1 911 409 381 2 352 6 254 432 354
09.2 Kasviperäiset
jätteet, tavanomaiset
158 710 17 72 045 40 308 0 271 080
09.3 Eläinten ulosteet,
virtsa ja lanta,
tavanomaiset
0 0 171 631 7 920 0 179 551
10.1 Kotitalous- ja
samankaltaiset jätteet,
tavanomaiset
501 879 201 757 20 709 617 556 0 1 341 901
10.2 Sekalaiset materiaalit,
tavanomaiset
520 654 5 502 214 121 284 510 4 625 1 029 412
10.2 Sekalaiset materiaalit,
vaaralliset
0 3 054 4 53 0 3 111
10.3 Lajittelujätteet,
tavanomaiset
54 858 3 116 876 88 253 0 259 990
10.3 Lajittelujätteet,
vaaralliset
460 23 417 186 46 590 0 70 653
11 Tavanomaiset lietteet 193 815 68 36 721 16 523 1 771 248 898
12.1 Rakentamisessa ja
purkamisessa syntyvät
mineraalijätteet,
tavanomaiset
91 879 31 1 164 012 125 282 0 1 381 204
12.1 Rakentamisessa ja
purkamisessa syntyvät
mineraalijätteet,
vaaralliset
12 799 1 825 1 297 4 454 0 20 375
12.2, 12.3, 12.5 Muut
mineraalijätteet,
tavanomaiset
198 2 506 6 172 634 59 700 005 2 137 65 877 480
12.2, 12.3, 12.5 Muut
mineraalijätteet,
vaaralliset
0 1 061 3 956 735 702 406 869 1 147 588
12.4 Polttojätteet,
tavanomaiset
36 4 525 195 473 126 51 998 412
12.4 Polttojätteet,
vaaralliset
1 77 2 157 1 601 0 3 836
12.6 Maa-ainekset,
tavanomaiset
0 0 11 727 17 656 571 0 17 668 298
12.6 Maa-ainekset,
vaaralliset
0 149 9 812 28 520 0 38 481
12.7 Ruoppausmassat,
tavanomaiset
0 0 1 0 0 1
12.7 Ruoppausmassat,
vaaralliset
994 0 0 165 0 1 159
12.8, 13 Jätteiden
käsittelystä peräisin
olevat mineraalijätteet
ja stabiloidut jätteet,
tavanomaiset
0 352 13 647 38 160 0 52 159
12.8, 13 Jätteiden
käsittelystä peräisin
olevat mineraalijätteet
ja stabiloidut jätteet,
vaaralliset
52 11 138 34 885 0 35 086
Yhteensä 4 411 129 351 391 10 503 469 80 233 707 427 061 96 061 137
- josta vaarallista
jätettä:
30 850 135 182 83 637 978 466 410 976 1 702 184
1) Tietoa ei ole saatu, se on epävarma tai salassapitosäännösten alainen.

Lähde: Jätetilasto 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juha Espo 029 551 3463, Simo Vahvelainen 029 551 3457, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaavan tilastojohtajan sijainen: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 28.05.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Jätetilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3339. 2013, Liitetaulukko 1. Jätteiden käsittely vuonna 2013, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.6.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jate/2013/jate_2013_2015-05-28_tau_001_fi.html