Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Jätteiden kertymät toimialoittain ja jätelajeittain vuonna 2013, tonnia

Toimiala    Jätelaji
Kemialliset
jätteet   
Metalli-
jätteet
Paperi
ja pahvi-
jätteet   
Puu-
jätteet  
Eläin- ja
kasvi-
jätteet   
Sekalaiset ml. koti-
talous-
jätteet  
Mineraali-
jätteet
Lietteet   Lasi-,
muovi-,
kumi- ja
muut jätteet   
josta
vaarallista
jätettä  
A Maatalous,
metsätalous ja
kalatalous
0 0 0 25 0 0 16 27 2 0
B Kaivostoiminta ja
louhinta
0 0 0 0 0 0 67 956 235 0 0 406 869
10- 12
Elintarvikkeiden,
juomien ja tupakka-
tuotteiden valmistus
1 028 12 024 5 773 1 918 461 535 43 244 88 150 11 210 32 859 1 570
13 - 15 Tekstiilien,
vaatteiden ja nahan
ja nahkatuotteiden
valmistus
402 59 426 50 13 2 118 2 32 5 232 305
16 Sahatavaran
sekä puu- ja korkki-
tuotteiden valmistus
(pl. huonekalut); olki-
ja punontatuotteiden
valmistus
2 542 1 610 315 273 523 88 3 208 9 460 2 007 380 3 797
17 - 18 Paperin,
paperi- ja kartonki-
tuotteiden valmistus,
painaminen ja
tallenteiden
jäljentäminen 
213 777 25 031 198 393 2 515 077 4 708 441 369 204 379 286 861 2 603 30 086
19 Koksin ja
jalostettujen
öljytuotteiden
valmistus
5 534 380 25 62 5 405 45 69 25 5 494
20 - 22 Kemikaalien
ja kemiallisten
tuotteiden,
lääkeaineiden ja
lääkkeiden sekä
kumi- ja muovi-
tuotteiden valmistus
98 862 3 475 3 966 4 591 7 503 389 217 1 518 261 90 933 18 080 99 213
23 Muiden ei-metallisten
mineraalituotteiden
valmistus
1 299 3 929 803 880 13 12 584 517 161 117 48 329 2 255
24 - 25 Metallien jalostus
ja metallituotteiden
valmistus (pl. koneet
ja laitteet) 
132 665 98 971 4 537 4 944 216 23 471 1 132 522 45 671 582 943 816
26 - 30 Tietokoneiden,
elektronisten ja
optisten tuotteiden,
sähkölaitteiden,
muiden koneiden ja
laitteiden, moottori-
ajoneuvojen,
perävaunujen ja
puoliperävaunujen sekä
muiden kulkuneuvojen
valmistus
4 393 38 387 1 571 5 586 415 7 649 7 651 118 656 5 637
31 - 33
Huonekalujen ja
muu valmistus,
koneiden ja laitteiden
korjaus, huolto
ja asennus
2 521 8 078 322 989 241 1 443 12 973 54 93 2 602
D Sähkö-, kaasu-,
lämpö- ja ilmastointi-
huolto
1 244 28 585 359 286 273 234 12 629 721 924 95 483 580 31 080
36, 37 ja 39 Veden
otto, puhdistus ja
jakelu, viemäri- ja
jätevesihuolto ja
maaperän ja vesistöjen
kunnostus ja muut
ympäristön
huoltopalvelut
60 919 67 146 0 94 592 20 062 146 087 1 393 216 151 081 177 669 140 025
38 Jätteen keruu,
käsittely ja
loppusijoitus,
materiaalien kierrätys
2 788 23 334 0 408 6 776 27 149 5 053 5 45 271 37 478
F Rakentaminen  8 1 178 1 426 141 585 94 94 14 960 946 1 088 30 753 47 645
46.77 Jätteen ja
romun tukkukauppa
322 69 522 0 2 067 3 703 720 4 21 982 10 848
Palvelut ja kotitaloudet 48 884 56 897 406 827 43 795 370 840 1 529 245 84 994 5 267 252 927 125 008
Yhteensä 577 188 438 606 624 743 3 376 365 872 746 2 640 615 88 613 708 690 027 638 023 1 893 728

Lähde: Jätetilasto 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juha Espo 029 551 3463, Simo Vahvelainen 029 551 3457, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaavan tilastojohtajan sijainen: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 28.05.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Jätetilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3339. 2013, Liitetaulukko 2. Jätteiden kertymät toimialoittain ja jätelajeittain vuonna 2013, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.6.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jate/2013/jate_2013_2015-05-28_tau_002_fi.html