Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Kommunalt avfall år 2016, ton

Avfall Avfallsvolym Material återvinning Energiutvinning Till avstjälpningsplats
Blandavfall totalt 1 218 521 5 982 1 136 439 76 100
Separat insamlat total, av vilke 1 462 788 1 140 398 315 689 6 701
   Pappers- och kartongavfall 501 071 465 892 35 176 3
   Bioavfall 392 959 347 826 43 431 1 702
   Glasavfall 77 233 77 111 0 122
   Metalavfall 161 507 161 507 0 0
   Träavfall 45 593 3 043 42 550 0
   Plastavfall 46 804 18 995 27 794 15
   El- och elektronikskrot 56 964 56 964 0 0
   Andra separat insamlade 180 657 9 060 166 738 4 859
Annat 86 622 17 186 62 702 6 734
Allt totalt 2 767 931 1 163 566 1 514 830 89 535

Källa: Avfallstatistik - Kommunalt avfall 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Espo 029 551 3463, Johanna Pakarinen 029-5513313, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. Kommunalt avfall 2016, Tabellbilaga 1. Kommunalt avfall år 2016, ton . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2016/13/jate_2016_13_2018-01-15_tau_001_sv.html