Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 17.6.2020

Vuoden 2018 jätekertymä palasi vuoden 2016 tasolle – materiaalina hyödynnettävän jätteen osuus kasvoi hieman

Jätteitä kertyi vuonna 2018 yhteensä 128 miljoonaa tonnia. Tämä oli 11 miljoonaa tonnia enemmän kuin edellisvuonna, jolloin jätekertymä oli laskenut pääosin mineraalien kaivusta aiheutuvien jätteiden vähenemisestä. Vuoden 2018 kasvu selittyi taas enimmäkseen mineraalien kaivun lisääntymisellä. Kaivostoiminnan jätemäärä kasvoi noin seitsemän miljoonaa tonnia yhteensä 96 miljoonaan tonniin.

Jätteiden kertymät sektoreittain ja jätelajeittain vuonna 2018, 1 000 tonnia vuodessa

Jätteiden kertymät sektoreittain ja jätelajeittain vuonna 2018, 1 000 tonnia vuodessa

Mineraalijätteiden osuus jätteiden kokonaiskertymästä oli noin 90 prosenttia. Kaivostoiminnan ja louhinnan lisäksi mineraalijätteitä syntyi erityisesti rakentamisesta, jonka jätteistä valtaosa oli läjitettyjä maamassoja. Rakentamisen mineraalijätteitä kertyi 0,8 miljoonaa tonnia edellisvuotta enemmän, yhteensä 15 miljoonaa tonnia.

Teollisen tuotannon ja energiahuollon kokonaisjätemäärä kasvoi 8,8 miljoonasta tonnista 9,9 miljoonaan tonniin.

Palveluiden ja kotitalouksien yhteenlaskettu jätemäärä kasvoi edellisvuosien tapaan hieman, 145 tuhannella tonnilla, ollen yhteensä 3 167 miljoonaa tonnia. Tästä kasvusta suurempi osuus kohdistui palveluihin ja hallintoon.

Jätteiden käsittelytavat vuosina 2010-2018, 1 000 tonnia vuodessa

Jätteiden käsittelytavat vuosina 2010-2018, 1 000 tonnia vuodessa

Jätteiden käsittelymäärät seurasivat jätemäärän kasvua. Suurin osa käsiteltävästä jätteestä oli kaivosalueille läjitettävää mineraalijätettä, vaikkakin niitä hyödynnettiin myös materiaalina aiempia vuosia enemmän – 14,5 miljoonaa tonnia. Mineraalijätettä voidaan hyödyntää muun muassa maanrakentamisessa.

Ilman mineraalijätteitä tarkasteltuna, 61 prosenttia jätteistä hyödynnettiin energiana. Nämä jätteet olivat pääosin puujätettä ja sekajätettä, kuten kotitalousjätettä. Materiaalina hyödyntämisen osuus kasvoi hieman edellisvuodesta, 28 prosentista 33 prosenttiin. Muista kuin mineraalijätteistä kaatopaikalle päätyi enää viisi prosenttia.


Lähde: Jätetilasto 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juha Espo 029 551 3463, Heidi Pirtonen 029 551 3583, ymparistotilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (246,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 17.6.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Jätetilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3339. 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jate/2018/jate_2018_2020-06-17_tie_001_fi.html