Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Mängden avfall efter bransch, 2019, 1 000 ton

NACE Avfallsklass
Kemiskt avfall Metal avfall Pappers- och pappavfall Träavfall Animaliskt och vegetabiliskt avfall Blandat avfall inkl. hushållsavfall Slam Mineralavfall Övrigt avfall Totalt Varav farligt avfall
NACE B, Utvinning av mineral 0 0 0 0 0 0 0 86 743 0 86 743 464
NACE C 10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning 1 2 11 4 428 33 46 52 37 614 4
NACE 16 Trävarutillverkning 3 2 0 807 93 7 2 18 34 967 10
NACE 17-18 Pappers- och pappersvarutillverkning; Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 172 21 231 1 737 3 337 338 242 92 3 174 19
NACE 19-22 Tillverkning av stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter, kemikalier och kemiska produkter 103 8 5 8 4 168 23 1 452 35 1 806 119
NACE 23 Tillverkning av icke-metalliska mineraliska produkter 2 68 2 2 0 9 5 283 62 432 7
NACE C 24 - 25 Metallframställning och metallvarutillverkning 61 70 3 6 0 61 75 1 466 2 1 745 967
NACE D, Försörjning av el, gas, värme och kyla 5 43 0 2 0 31 29 1 036 4 1 150 192
NACE E, Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 33 61 9 113 30 103 323 388 699 1 759 297
NACE F, Byggverksamhet 0 1 0 381 1 20 0 13 239 26 13 667 287
NACE G - U, Tjänster och offentlig förvaltning 18 71 94 36 145 530 36 928 175 2 033 68
Annan tillverkining (C 13-15, C 26-33) 21 48 5 18 1 24 1 187 7 312 35
Hushåll 3 110 221 40 341 1 247 0 0 266 2 227 9
Totalt 425 504 583 3 152 1 046 2 569 878 106 034 1 438 116 630 2 478

Källa: Avfallstatistik 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Espo 029 551 3463, Heidi Pirtonen 029 551 3583, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 16.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2019, Tabellbilaga 1. Mängden avfall efter bransch, 2019, 1 000 ton . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2019/jate_2019_2021-06-16_tau_001_sv.html