Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 29.1.2010

Julkisten menojen BKT-suhde kääntyi kasvuun vuonna 2008

Julkisyhteisöjen kokonaismenojen suhde bruttokansantuotteeseen (BKT) oli 49,5 prosenttia vuonna 2008. Vuonna 2007 suhde oli 47,3 prosenttia. BKT-suhteen kääntyminen kasvuun vuonna 2008 johtui sekä kokonaismenojen edellistä vuotta nopeammasta kasvusta että etenkin BKT:n kasvuvauhdin hidastumisesta. Vuosina 2006 ja 2007 kokonaismenojen BKT-suhde pieneni edelliseen vuoteen verrattuna. Julkisyhteisöjen kokonaismenot kasvoivat 7,3 prosenttia vuonna 2008.

Vuonna 2008 suurin julkisten menojen pääryhmä oli sosiaaliturva, johon kohdistuvat menot olivat 20,4 prosenttia suhteutettuna BKT:hen. Toiseksi eniten menoja kohdistui terveydenhuoltoon, 7,1 prosenttia suhteessa BKT:hen. Suhteessa kokonaismenoihin oli sosiaaliturvan osuus 41,3 prosenttia vuonna 2008 ja terveydenhuollon osuus 14,3 prosenttia. Koulutukseen kohdistui 12 prosenttia kokonaismenoista.

Julkisyhteisöjen kokonaismenoilla tarkoitetaan tässä julkisyhteisöjen sulautettuja kokonaismenoja. Sulautetuista kokonaismenoista on eliminoitu julkisyhteisöjen väliset omaisuusmenot, pääomansiirrot ja muut tulonsiirrot. Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin -tilaston koko aikasarjaan 1990–2008 on tullut muutoksia tässä julkistuksessa. Tilasto perustuu kansantalouden tilinpidon tietoihin, joten tilinpidon 29.1.2010 julkaistava aikasarjatarkistus muuttaa myös tehtävittäisiä menoja. Yksityiskohtainen aikasarja löytyy tietokantataulukoista.

Sulautetut kokonaismenot tehtävittäin, julkisyhteisöt yhteensä 2007–2008

  Miljoonaa euroa Osuus BKT:sta, %
Tehtävä Vuosi    
G0 Tehtävät yhteensä 2007 84 901 47,3
2008 91 121 49,5
G01 Yleinen julkishallinto 2007 11 223 6,3
2008 12 191 6,6
G02 Puolustus 2007 2 507 1,4
2008 2 770 1,5
G03 Yleinen järjestys ja turvallisuus 2007 2 240 1,2
2008 2 451 1,3
G04 Elinkeinoelämän edistäminen 2007 7 910 4,4
2008 8 672 4,7
G05 Ympäristönsuojelu 2007 589 0,3
2008 586 0,3
G06 Asuminen ja yhdyskunnat 2007 607 0,3
2008 778 0,4
G07 Terveydenhuolto 2007 11 911 6,6
2008 13 005 7,1
G08 Vapaa-aika, kulttuuri ja uskonto 2007 1 937 1,1
2008 2 079 1,1
G09 Koulutus 2007 10 330 5,8
2008 10 935 5,9
G10 Sosiaaliturva 2007 35 647 19,9
2008 37 654 20,4

Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Niina Suutarinen (09) 1734 3302, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (232,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 29.1.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-0593. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jmete/2008/jmete_2008_2010-01-29_tie_001_fi.html