Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Sulautetut kokonaismenot tehtävittäin, julkisyhteisöt yhteensä, 2009

Tehtävä Miljoonaa euroa Osuus BKT:sta, %
G0 Tehtävät yhteensä 96 300 56,3
G0101 Toimeenpano- ja lainsäädäntöelimet, finanssi- ja veroasiat, ulkoasiainhallinto 2 870 1,7
G0102 Taloudellinen apu ulkomaille 712 0,4
G0103 Yleiset hallintopalvelut 5 365 3,1
G0104 Perustutkimus 1 017 0,6
G0105 Yleisen julkishallinnon tutkimus ja kehittäminen 11 0,0
G0106 Muut yleisen julkishallinnon palvelut 16 0,0
G0107 Julkisen velan hoitoon liittyvät taloustoimet 2 703 1,6
G0108 Hallinnon eri tasojen väliset yleisluonteiset siirrot 0 0,0
G0201 Sotilaspuolustus 2 615 1,5
G0202 Siviilipuolustus 75 0,0
G0203 Sotilasapu ulkomaille 124 0,1
G0204 Puolustustoiminnan tutkimus ja kehittäminen 0 0,0
G0205 Puolustus, muualla luokittelematon 37 0,0
G0301 Poliisitoimi 1 022 0,6
G0302 Palo- ja pelastustoimi 560 0,3
G0303 Tuomioistuimet 507 0,3
G0304 Vankilalaitos 243 0,1
G0305 Yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvä tutkimus ja kehittäminen 3 0,0
G0306 Yleinen järjestys ja turvallisuus, muualla luokittelematon 236 0,1
G0401 Yleiset talouteen ja kauppaan liittyvät tehtävät sekä työvoimapalvelut 1 333 0,8
G0402 Maa, metsä, kala- ja riistatalous 1 937 1,1
G0403 Polttoaine- ja energiahuolto 44 0,0
G0404 Kaivostoiminta, teollisuus ja rakentaminen 198 0,1
G0405 Liikenne 4 136 2,4
G0406 Viestintä 47 0,0
G0407 Muut toimialat 15 0,0
G0408 Elinkeinoelämän tutkimus ja kehittäminen 843 0,5
G0409 Elinkeinoelämään liittyvät asiat, muualla luokittelematon 100 0,1
G0501 Jätehuolto 169 0,1
G0502 Jätevesihuolto 0 0,0
G0503 Ympäristön pilaantumisen torjunta 132 0,1
G0504 Biologisen monimuotoisuuden ja maisemansuojelu 70 0,0
G0505 Ympäristönsuojelun tutkimus ja kehittäminen 53 0,0
G0506 Ympäristön suojelu, muualla luokittelematon 184 0,1
G0601 Asuinolojen kehittäminen 247 0,1
G0602 Yhdyskuntakehitys 477 0,3
G0603 Vesihuolto 28 0,0
G0604 Katuvalaistus 0 0,0
G0605 Asumisen ja yhdyskuntapalvelujen tutkimus ja kehittäminen 0 0,0
G0606 Asuminen ja yhdyskuntapalvelut, muualla luokittelemattomat 138 0,1
G0701 Lääkevalmisteet, lääkintälaitteet ja välineet (Y) 1 260 0,7
G0702 Avohoitopalvelut (Y) 5 972 3,5
G0703 Sairaalapalvelut eli laitoshoito (Y) 5 859 3,4
G0704 Yleiset terveydenhuoltopalvelut (Y) 41 0,0
G0705 Terveydenhuoltoalan tutkimus ja kehittäminen 124 0,1
G0706 Terveydenhuolto, muualla luokittelematon 412 0,2
G0801 Virkistys - urheilupalvelut (Y) 820 0,5
G0802 Kulttuuripalvelut (Y) 975 0,6
G0803 Radio, televisio - ja julkaisutoiminta 5 0,0
G0804 Uskonnollisten ja aatteellisten yhteisöjen tukeminen 287 0,2
G0805 Virkistys, kulttuuri - ja uskonnollisen toiminnan tutkimus ja kehittäminen 3 0,0
G0806 Virkistys, kulttuuri - ja uskonnollinen toiminta, muualla luokittelematon 0 0,0
G0901 Esiasteen ja alemman perusasteen koulutus (ISCED 0 ja 1) (Y) 2 209 1,3
G0902 Ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutus (ISCED 2 ja 3) (Y) 5 214 3,0
G0903 Keskiasteen jälkeinen koulutus, ei korkea-aste (ISCED 4) (Y) 0 0,0
G0904 Korkea-asteen koulutus (ISCED 5 ja 6) (Y) 3 178 1,9
G0905 Tutkintoon johtamaton koulutus (Y) 400 0,2
G0906 Koulutuksen tukipalvelut opiskelijoille (Y) 38 0,0
G0907 Koulutuksen tutkimus ja kehittäminen 18 0,0
G0909 Koulutus, muualla luokittelematon 300 0,2
G1001 Sairaus ja toimintarajoitteisuus (Y) 9 472 5,5
G1002 Vanhuus (Y) 17 140 10,0
G1003 Lesket ja muut edunsaajat (Y) 1 427 0,8
G1004 Perhe ja lapset (Y) 4 903 2,9
G1005 Työttömyys (Y) 4 892 2,9
G1006 Asuminen (Y) 482 0,3
G1007 Sosiaalinen syrjäytyminen, muualla luokittelematon (Y) 1 379 0,8
G1008 Sosiaaliturvan tutkimus ja kehittäminen 26 0,0
G1009 Sosiaaliturva, muualla luokittelematon 1 197 0,7

Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Niina Suutarinen (09) 1734 3302, skt.95@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 28.1.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-0593. 2009, Liitetaulukko 1. Sulautetut kokonaismenot tehtävittäin, julkisyhteisöt yhteensä, 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jmete/2009/jmete_2009_2011-01-28_tau_001_fi.html