Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 31.1.2012

Julkisten menojen kasvu hidastui vuonna 2010

Julkisyhteisöjen kokonaismenojen kasvu oli 3,1 prosenttia vuonna 2010. Vuonna 2009 kokonaismenot kasvoivat 5,7 prosenttia ja vuonna 2008 7,3 prosenttia. Kokonaismenojen suhde bruttokansantuotteeseen (BKT) oli 55,5 prosenttia vuonna 2010, eli hiukan pienempi kuin edellisenä vuonna, jolloin suhde oli 56,1 prosenttia.

Sulautetut kokonaismenot tehtävittäin, julkisyhteisöt yhteensä 2009–2010

Tehtävä Vuosi Miljoonaa euroa Osuus BKT:sta, %
G0 Tehtävät yhteensä 2009 96 788 56,1
2010 99 835 55,5
G01 Yleinen julkishallinto 2009 12 692 7,4
2010 13 018 7,2
G02 Puolustus 2009 2 851 1,7
2010 2 789 1,6
G03 Yleinen järjestys ja turvallisuus 2009 2 571 1,5
2010 2 766 1,5
G04 Elinkeinoelämän edistäminen 2009 8 648 5,0
2010 8 748 4,9
G05 Ympäristönsuojelu 2009 608 0,4
2010 506 0,3
G06 Asuminen ja yhdyskunnat 2009 887 0,5
2010 914 0,5
G07 Terveydenhuolto 2009 13 696 7,9
2010 14 130 7,9
G08 Vapaa-aika, kulttuuri ja uskonto 2009 2 092 1,2
2010 2 204 1,2
G09 Koulutus 2009 11 357 6,6
2010 11 735 6,5
G10 Sosiaaliturva 2009 41 386 24,0
2010 43 025 23,9

Julkisten menojen suurin pääryhmä oli edelleen vuonna 2010 sosiaaliturva, johon kohdistui menoja noin 43 miljardia euroa ja 23,9 prosenttia suhteutettuna BKT:hen. Sosiaalimenoista 32 miljardia euroa oli rahamääräisiä sosiaalietuuksia eli kotitalouksille maksettuja avustuksia ja eläkkeitä. Niitä maksettiin vuonna 2010 viitisen prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Sosiaaliturvan jälkeen toiseksi eniten menoja kohdistui terveydenhuoltoon, 14 miljardia euroa ja noin kahdeksan prosenttia suhteessa BKT:hen.

Julkisyhteisöjen kulutusmenot kasvoivat kaksi prosenttia vuonna 2010, eli selvästi kokonaismenoja hitaammin. Kulutusmenot kuvaavat julkisyhteisöille palvelujen tuotannosta aiheutuneita juoksevia menoja.

Julkisyhteisöjen kokonaismenoilla tarkoitetaan tässä julkisyhteisöjen sulautettuja kokonaismenoja. Sulautetuista kokonaismenoista on poistettu julkisyhteisöjen väliset omaisuusmenot, pääomansiirrot ja tulonsiirrot, esimerkiksi valtion tulonsiirrot kunnille. Koska kokonaismenot ovat luonteeltaan bruttomenoja, niihin sisältyy esimerkiksi paikallishallintosektorin tapauksessa kuntien omilta liikelaitoksiltaan tekemiä hankintoja. Kyseiset hankinnat näkyvät vastaavasti myös sektorin kokonaistuloissa. Julkisyhteisöihin kuuluvat valtionhallinto, paikallishallinto, työeläkelaitokset ja muut sosiaaliturvarahastot.


Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Niina Suutarinen (09) 1734 3302, Jukka Hytönen (09) 1734 3484, skt.95@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (240,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 31.1.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-0593. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jmete/2010/jmete_2010_2012-01-31_tie_001_fi.html