Tabellbilaga 1. Den offentliga sektorns totalutgifter efter ändamål och sektor 2013 1)

  S13 Offentlig sektor 1311              Staten S1313  Lokalförvaltning S1314 Socialskydds-fonder
G0 Ändamål, totalt 116 697 57 737 48 340 39 717
G01 Allmän offentlig förvaltning 16 812 13 125 7 422 81
G02 Försvar 2 984 2 984 - -
G03 Samhällskydd och rättsskipning 2 810 2 255 562 -
G04 Näringslivfrågor 9 530 6 711 3 218 -
G05 Miljöskydd 514 381 147 -
G06 Bostadsförsörjning och samhällsutveckling 804 398 421 -
G07 Hälso- och sjukvård 16 867 6 575 14 186 2 387
G08 Fritidsverksamenhet, kultur och religion 2 963 1 464 1 758 -
G09 Utbildning 13 076 7 275 8 669 931
G10 Social trygghet 50 337 16 569 11 957 36 318
1) Offentliga sektorns totalutgifter konsoliderat, uppgifterna om delsektorerna icke-konsoliderat.

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Hytönen 029 551 3484, kansantalous@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 30.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål [e-publikation].
ISSN=1798-081X. 2013, Tabellbilaga 1. Den offentliga sektorns totalutgifter efter ändamål och sektor 2013 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmete/2013/jmete_2013_2015-01-30_tau_001_sv.html