Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Den offentliga sektorns totalutgifter efter ändamål och sektor 2013 1)

  S13 Offentlig sektor 1311              Staten S1313  Lokalförvaltning S1314 Socialskydds-fonder
G0 Ändamål, totalt 116 697 57 737 48 340 39 717
G01 Allmän offentlig förvaltning 16 812 13 125 7 422 81
G02 Försvar 2 984 2 984 - -
G03 Samhällskydd och rättsskipning 2 810 2 255 562 -
G04 Näringslivfrågor 9 530 6 711 3 218 -
G05 Miljöskydd 514 381 147 -
G06 Bostadsförsörjning och samhällsutveckling 804 398 421 -
G07 Hälso- och sjukvård 16 867 6 575 14 186 2 387
G08 Fritidsverksamenhet, kultur och religion 2 963 1 464 1 758 -
G09 Utbildning 13 076 7 275 8 669 931
G10 Social trygghet 50 337 16 569 11 957 36 318
1) Offentliga sektorns totalutgifter konsoliderat, uppgifterna om delsektorerna icke-konsoliderat.

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Hytönen 029 551 3484, kansantalous@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 30.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål [e-publikation].
ISSN=1798-081X. 2013, Tabellbilaga 1. Den offentliga sektorns totalutgifter efter ändamål och sektor 2013 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmete/2013/jmete_2013_2015-01-30_tau_001_sv.html