Liitetaulukko 2. Julkisyhteisöjen kulutusmenot tehtävittäin ja sektoreittain vuonna 2013

  S13 Julkisyhteisöt S1311 Valtionhallinto S1313 Paikallishallinto S1314 Sosiaaliturva- rahastot
G0 Tehtävät yhteensä 50 177 13 627 33 033 3 517
G01 Yleinen julkishallinto 5 591 2 758 2 806 27
G02 Puolustus 2 780 2 780 - -
G03 Yleinen järjestys ja turvallisuus 2 298 1 830 468 -
G04 Elinkeinoelämän edistäminen 4 525 3 213 1 312 -
G05 Ympäristönsuojelu 327 262 65 -
G06 Asuminen ja yhdyskuntapalvelut 277 73 204 -
G07 Terveydenhuolto 12 884 152 10 614 2 118
G08 Vapaa-aika, kulttuuri ja uskonto 1 849 513 1 336 -
G09 Koulutus 9 519 1 671 7 795 53
G10 Sosiaaliturva 10 127 375 8 433 1 319

Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Hytönen 029 551 3484, kansantalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 30.1.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-0593. 2013, Liitetaulukko 2. Julkisyhteisöjen kulutusmenot tehtävittäin ja sektoreittain vuonna 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jmete/2013/jmete_2013_2015-01-30_tau_002_fi.html