Tabellbilaga 3. Den offentliga sektorns totalutgifter efter transaktion och sektor 2013 1)

  S13 Offentlig sektor 1311              Staten S1313  Lokalförvaltning S1314 Socialskydds-fonder
Insatsförbrukning 23 407 5 944 16 241 1 222
Utbetalda löner och kollektiva avgifter 29 125 6 916 21 650 559
Subventioner 2 697 2 303 394 -
Kapitalutgifter 2 581 2 459 180 54
Sociala förmåner 43 922 4 720 4 196 35 006
Andra löpande transfereringar 5 996 30 762 1 222 2 776
Bruttoinvestering och nettoanskaffning av mark och andra icke producerade tillgångar 8 247 3 847 4 348 52
Kapitaltransfereringar 641 731 102 29
Övriga utgifter 81 55 7 19
Totalutgifter 116 697 57 737 48 340 39 717
1) Offentliga sektorns (S13) kapitalutgifter, löpande transfereringar, kapitaltransfereringar och totalutgifter konsoliderat, uppgifterna om delsektorerna icke-konsoliderat.

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Hytönen 029 551 3484, kansantalous@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 30.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål [e-publikation].
ISSN=1798-081X. 2013, Tabellbilaga 3. Den offentliga sektorns totalutgifter efter transaktion och sektor 2013 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmete/2013/jmete_2013_2015-01-30_tau_003_sv.html