Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Julkisyhteisöt investoivat eniten liikenneinfrastruktuuriin

Julkisyhteisöjen investoinnit, kansantalouden tilinpidon termein kiinteän pääoman bruttomuodostus oli 8,5 miljardia euroa eli 4,1 prosenttia suhteessa bkt:hen vuonna 2014. Koko kansantalouden investoinneista julkisyhteisöjen osuus oli noin 20 prosenttia. Kiinteän pääoman bruttomuodostus kuvaa investointivarojen, kuten rakennusten ja rakenteiden, hankintoja vähennettynä myynneillä. Tutkimus- ja kehittämismenot luetaan myös investoinneiksi.

Tehtävittäin tarkasteltuna (Kuvio 1) julkiset investoinnit kohdistuvat erityisesti elinkeinoelämän edistämiseen, johon käytettiin kolmannes investoinneista, sekä yleiseen julkishallintoon ja koulutukseen. Muiden tehtävien osuus on pienempi.

Kuvio 1. Julkisyhteisöjen investoinnit (kiinteän pääoman bruttomuodostus) 1990-2014, suhteessa BKT:hen

Kuvio 1. Julkisyhteisöjen investoinnit (kiinteän pääoman bruttomuodostus) 1990-2014, suhteessa BKT:hen

Elinkeinoelämän edistämisen tehtäväluokan investoinneista suurin osa kohdistuu liikenneväyliin. Esimerkiksi vuonna 2014 elinkeinoelämän edistämiseen kohdistui investointeja 2,8 miljardia euroa, josta 2,4 miljardia euroa liittyi liikenteeseen.

Yleisen julkishallinnon alatehtävistä tärkeimpiä olivat perustutkimus sekä yleiset hallintopalvelut. Yleiset hallintopalvelut sisältävät esimerkiksi julkisyhteisöjen toimitiloja hoitavien yksiköiden investointeja. Tehtävän menojen kehitykseen vaikuttaa toimintojen keskittämisen lisääntyminen. Perustutkimuksen investoinnit olivat 1,0 miljardia euroa ja yleisten hallintopalvelujen 0,9 miljardia euroa vuonna 2014.

Koulutukseen kohdistuvista 1,5 miljardista eurosta noin kolmasosa oli korkeakoulujen tutkimus- ja kehittämisinvestointeja vuonna 2014. Muut koulutuksen investoinnit liittyivät pääasiassa koulurakennuksiin.

Julkisyhteisöjen investoinneista hieman yli puolet oli paikallishallinnon tekemiä ja loppuosa valtionhallinnon. Sosiaaliturvarahastot olivat vuonna 2014 myyneet enemmän investointihyödykkeitä kuin hankkineet niitä.


Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Hytönen 029 551 3484, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 29.1.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-0593. 2014, 2. Julkisyhteisöt investoivat eniten liikenneinfrastruktuuriin . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.1.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jmete/2014/jmete_2014_2016-01-29_kat_002_fi.html