Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Kuntataloustilaston uudistus muuttaa julkisyhteisöjen tietoja vuonna 2015

Paikallishallinnon eli kuntien ja kuntayhtymien merkittävin tietolähde uudistui vuodesta 2015 alkaen. Uudistus parantaa tietojen laatua, mutta aiheuttaa katkoksen aikasarjoihin tilastovuosien 2014 ja 2015 välille. Uudistus vaikuttaa paikallishallinto- sekä julkisyhteisöt yhteensä-sektoreiden tietoihin. Muiden alasektoreiden tiedot ovat yhä vertailukelpoisia.

Kuntataloustilaston tehtävä- ja menolajiluokitusta uudistettiin ja lisäksi aiemmin erillisenä tiedonkeruuna kerätyt liikelaitoksien tiedot ovat nyt yhtenäiset laajemman peruskuntien tietosisällön kanssa.

Uudistuksen seurauksena esimerkiksi tiettyjä kuntien ja kuntayhtymien sisäisiä ostoja ja myyntejä ei enää kirjata tuotoksi ja kuluksi, vaan ne sulautetaan. Muutoksen takia välituotekäytön ja markkinatuotoksen arvo vähenee arviolta noin 1,2 miljardia euroa tai 0,6 prosenttia suhteessa bkt:hen. Vaikutus näkyy myös kokonaismenoissa ja -tuloissa. Tämän vuoksi kokonaismenojen ja -tulojen taso vuonna 2015 ei ole vertailukelpoinen aiempiin vuosiin.

Tehtävät yhteensä tasolla kokonaismenot eivät ole vertailukelpoisia, mutta nettomenot ja kulutusmenot ovat. Tehtävien välillä on muutoksia myös kulutusmenoissa ja nettomenoissa.

Muutokset tilaston tehtäväjakaumaan

Kuntien tehtäväluokituksen muutokset ja liikelaitosten erilainen käsittely vaikuttavat tilaston tehtäväjakaumaan. Esimerkiksi jotkin erikoissairaanhoidon liikelaitokset on nyt luokiteltu tukipalveluja tuottaviksi. Tämä muutos kasvattaa yleisen julkishallinnon menoja ja supistaa terveydenhuollon menoja.

Kuntien menojen tehtäväluokitus on nyt tarkempi. Esimerkiksi sosiaalipalvelujen tehtävä jakautuu nyt tarkemmin iäkkäiden ja vammaisten hoitoon. Tämän vuoksi paikallishallinnon sairauteen ja toimintarajoitteisuuteen liittyvät menot supistuivat noin 40 prosenttia eli 1,9 miljardia euroa ja vanhuuteen liittyvät menot kasvoivat noin 2,0 miljardia euroa verrattuna aiempiin vuosiin.

Lisäksi aiemmin kuntataloustilastossa omina tehtäväluokkinaan olleet opetus-, sosiaali- ja terveystoimen hallintomenot kohdennetaan suoraan hallinnonalojen muihin menoihin niiden käytön mukaan. Tässä tilastossa tehtäväkohtaiset hallintomenot ovat olleet luokiteltuina esimerkiksi terveydenhuollon kohdalla tehtävään ”G0706 terveydenhuolto, muualla luokittelematon” ja koulutuksen kohdalla tehtävään ”G0906 koulutus, muualla luokittelematon”. Jatkossa hallintomenot ovat terveydenhuollossa luokiteltu suoraan esimerkiksi avohoitopalveluihin tai sairaalahoitoon ja koulutuksen hallintomenot esimerkiksi esiasteen ja alemman perusasteen koulutukseen tai ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutukseen.

Kuntien tehtäväluokitukseen on tullut myös uusia tehtäviä, kuten työllistämistä tukeva toiminta. Tilastossa tämän tehtävän menot kirjataan sosiaaliturvan alaluokkaan ”G1005 Työttömyys”.


Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Hytönen 029 551 3484, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 31.1.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-0593. 2015, 1. Kuntataloustilaston uudistus muuttaa julkisyhteisöjen tietoja vuonna 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.1.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jmete/2015/jmete_2015_2017-01-31_kat_001_fi.html