Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Den offentliga sektorns totalutgifter efter ändamål och sektor 2015, miljon euro 1)

  S13 Offentlig sektor S1311 Staten S1313 Lokalförvaltning S1314 Socialskyddsfonder
G0 Ändamål, totalt 119 378 58 514 48 101 43 730
G01 Allmän offentlig förvaltning 17 835 12 951 8 359 102
G02 Försvar 2 808 2 808
G03 Samhällskydd och rättsskipning 2 618 2 127 524
G04 Näringslivfrågor 9 952 6 954 3 401
G05 Miljöskydd 501 354 162
G06 Bostadsförsörjning och samhällsutveckling 855 449 418
G07 Hälso- och sjukvård 15 009 6 512 12 227 2 526
G08 Fritidsverksamenhet, kultur och religion 3 099 1 543 1 820
G09 Utbildning 13 090 7 342 8 607 1 015
G10 Social trygghet 53 611 17 474 12 583 40 087
1) Offentliga sektorns totalutgifter konsoliderat, uppgifterna om delsektorerna icke-konsoliderat.

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Hytönen 029 551 3484, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 31.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål [e-publikation].
ISSN=1798-081X. 2015, Tabellbilaga 1. Den offentliga sektorns totalutgifter efter ändamål och sektor 2015, miljon euro 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmete/2015/jmete_2015_2017-01-31_tau_001_sv.html