Tabellbilaga 2. Den offentliga sektorns konsumtionsutgifter efter ändamål och sector 2015, miljon euro

  S13 Offentlig sektor S1311 Staten S1313 Lokalförvaltning S1314 Socialskyddsfonder
G0 Ändamål, totalt 51 086 13 611 33 815 3 660
G01 Allmän offentlig förvaltning 6 356 2 843 3 474 39
G02 Försvar 2 729 2 729
G03 Samhällskydd och rättsskipning 2 208 1 744 464
G04 Näringslivfrågor 4 360 3 023 1 337
G05 Miljöskydd 289 238 51
G06 Bostadsförsörjning och samhällsutveckling 225 74 151
G07 Hälso- och sjukvård 12 927 148 10 531 2 248
G08 Fritidsverksamenhet, kultur och religion 1 822 506 1 316
G09 Utbildning 9 505 1 750 7 706 49
G10 Social trygghet 10 665 556 8 785 1 324

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Hytönen 029 551 3484, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 31.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål [e-publikation].
ISSN=1798-081X. 2015, Tabellbilaga 2. Den offentliga sektorns konsumtionsutgifter efter ändamål och sector 2015, miljon euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmete/2015/jmete_2015_2017-01-31_tau_002_sv.html