Publicerad: 31.1.2017

Nästan hälften av den offentliga sektorns utgifter år 2015 hänförde sig till socialskyddet

Största andelen av den offentliga sektorns utgifter hänförde sig år 2015 till socialskyddet. De därefter största utgifterna gällde allmän offentlig förvaltning, hälso- och sjukvård samt utbildning. Uppgifterna i statistiken för år 2015 är inte helt jämförbara med tidigare år till följd av revideringen av statistiken över kommunekonomin.

Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål år 2015, ändamålets andel av utgifterna

  Totalutgifter, % Netutgifter, % 1) Konsumtionutgifter, %
G01 Allmän offentlig förvaltning 14,9 11,4 12,4
G02 Försvar 2,4 2,4 5,3
G03 Samhällskydd och rättsskipning 2,2 2,1 4,3
G04 Näringslivfrågor 8,3 7,9 8,5
G05 Miljöskydd 0,4 0,3 0,6
G06 Bostadsförsörjning och samhällsutveckling 0,7 0,3 0,4
G07 Hälso- och sjukvård 12,6 12,7 25,3
G08 Fritidsverksamenhet, kultur och religion 2,6 2,6 3,6
G09 Utbildning 11,0 11,5 18,6
G10 Social trygghet 44,9 48,6 20,9
G0 Ändamål, totalt 100 100 100
1) Nettoutgifter=Totalutgifter minskat med försäljningsinkomster och avgiftsinkomster samt med produktionen för egen slutlig användning

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Hytönen 029 551 3484, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (192,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 31.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål [e-publikation].
ISSN=1798-081X. 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmete/2015/jmete_2015_2017-01-31_tie_001_sv.html