Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Julkisyhteisöjen kokonaismenot tehtävittäin ja sektoreittain 2018, miljoonaa euroa 1)

  S13 Julkisyhteisöt S1311 Valtionhallinto S1313 Paikallishallinto S1314 Sosiaaliturvarahastot
G0 Tehtävä yhteensä 124 400 60 448 50 752 45 374
G01 Yleinen julkishallinto 18 647 13 705 9 425 93
G02 Puolustus 2 782 2 782 .. ..
G03 Yleinen järjestys ja turvallisuus 2 590 2 124 499 ..
G04 Elinkeinoelämän edistäminen 9 929 6 944 3 343 ..
G05 Ympäristönsuojelu 462 329 146 ..
G06 Asuminen ja yhdyskuntapalvelut 687 324 379 ..
G07 Terveydenhuolto 16 410 6 321 13 585 2 507
G08 Vapaa-aika, kulttuuri ja uskonto 3 435 1 554 2 134 ..
G09 Koulutus 12 878 7 033 8 464 708
G10 Sosiaaliturva 56 580 19 332 12 777 42 066
1) Julkisyhteisöjen kokonaismenot sulautettuja, alasektoreiden sulauttamattomia.

Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ohto Soininvaara 029 551 3046, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 31.1.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-0593. 2018, Liitetaulukko 1. Julkisyhteisöjen kokonaismenot tehtävittäin ja sektoreittain 2018, miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jmete/2018/jmete_2018_2020-01-31_tau_001_fi.html