Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Julkisyhteisöjen menot taloustoimittain ja sektoreittain 2018, miljoonaa euroa 1)

  S13 Julkisyhteisöt S1311 Valtionhallinto S1313 Paikallishallinto S1314 Sosiaaliturvarahastot
Välituotekäyttö 25 226 6 719 17 364 1 143
Palkansaajakorvaukset 28 776 6 804 21 306 666
Maksetut tukipalkkiot 2 744 2 272 472 ..
Omaisuusmenot 2 072 1 917 124 58
Sosiaalietuudet 42 988 4 379 701 37 908
Maksetut tulonsiirrot 5 616 33 168 1 319 3 183
Pääoman bruttomuodostus ja muiden kuin rahoitusvarojen hankinta 9 705 4 195 5 466 44
Maksetut pääomansiirrot 407 497 3 ..
Muut menot 235 189 15 31
Kokonaismenot 124 400 60 448 50 752 45 374
1) Julkisyhteisöjen (S13) tason omaisuusmenot, tulonsiirrot, pääomansiirrot ja kokonaismenot sulautettuja, alasektoreiden sulauttamattomia

Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ohto Soininvaara 029 551 3046, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 31.1.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-0593. 2018, Liitetaulukko 3. Julkisyhteisöjen menot taloustoimittain ja sektoreittain 2018, miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jmete/2018/jmete_2018_2020-01-31_tau_003_fi.html