Liitetaulukko 3. Julkisyhteisöjen menot taloustoimittain ja sektoreittain 2018, miljoonaa euroa 1)

  S13 Julkisyhteisöt S1311 Valtionhallinto S1313 Paikallishallinto S1314 Sosiaaliturvarahastot
Välituotekäyttö 25 226 6 719 17 364 1 143
Palkansaajakorvaukset 28 776 6 804 21 306 666
Maksetut tukipalkkiot 2 744 2 272 472 ..
Omaisuusmenot 2 072 1 917 124 58
Sosiaalietuudet 42 988 4 379 701 37 908
Maksetut tulonsiirrot 5 616 33 168 1 319 3 183
Pääoman bruttomuodostus ja muiden kuin rahoitusvarojen hankinta 9 705 4 195 5 466 44
Maksetut pääomansiirrot 407 497 3 ..
Muut menot 235 189 15 31
Kokonaismenot 124 400 60 448 50 752 45 374
1) Julkisyhteisöjen (S13) tason omaisuusmenot, tulonsiirrot, pääomansiirrot ja kokonaismenot sulautettuja, alasektoreiden sulauttamattomia

Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ohto Soininvaara 029 551 3046, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 31.1.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-0593. 2018, Liitetaulukko 3. Julkisyhteisöjen menot taloustoimittain ja sektoreittain 2018, miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.10.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jmete/2018/jmete_2018_2020-01-31_tau_003_fi.html