Tabellbilaga 3. Den offentliga sektorns totalutgifter efter transaktion och sektor 2018, miljon euro 1)

  S13 Offentlig sektor S1311 Staten S1313 Lokalförvaltning S1314 Socialskyddsfonder
Insatsförbrukning 25 226 6 719 17 364 1 143
Utbetalda löner och kollektiva avgifter 28 776 6 804 21 306 666
Subventioner 2 744 2 272 472 ..
Kapitalutgifter 2 072 1 917 124 58
Sociala förmåner 42 988 4 379 701 37 908
Andra löpande transfereringar 5 616 33 168 1 319 3 183
Bruttoinvestering och nettoanskaffning av mark och andra icke producerade tillgångar 9 705 4 195 5 466 44
Kapitaltransfereringar 407 497 3 ..
Övriga utgifter 235 189 15 31
Totalutgifter 124 400 60 448 50 752 45 374
1) Offentliga sektorns (S13) kapitalutgifter, löpande transfereringar, kapitaltransfereringar och totalutgifter konsoliderat, uppgifterna om delsektorerna icke-konsoliderat.

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ohto Soininvaara 029 551 3046, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 31.1.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål [e-publikation].
ISSN=1798-081X. 2018, Tabellbilaga 3. Den offentliga sektorns totalutgifter efter transaktion och sektor 2018, miljon euro 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmete/2018/jmete_2018_2020-01-31_tau_003_sv.html