Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Kommunalekonomin efter utgiftsslag 2005=100

kvartal, index 2010 2011 1)
2010 Q1 Q2 Q3 Q4 2011 Q1 Q2 Q3 Q4
0 Totalt, oräknad affärsverken 116,4 115,4 116,1 116,7 117,6 120,1 118,4 120,0 120,8 121,1
1 Driftskostnader 116,9 115,9 116,6 117,1 118,0 120,6 119,0 120,5 121,2 121,6
11 Personalkostnader 119,7 119,0 119,4 119,9 120,6 122,8 121,1 122,7 123,6 123,7
111 Löner och arvoden 120,5 119,7 120,2 120,7 121,4 123,6 121,9 123,5 124,4 124,5
112 Socialförsäkringsavgifter 117,4 116,6 117,1 117,6 118,3 120,2 118,5 120,1 121,0 121,0
113 Betalda pensioner 112,0 112,0 112,0 112,0 112,0 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5
12 Köp av varor och tjänster 115,5 114,4 115,2 115,8 116,8 120,0 118,5 119,9 120,4 121,1
121 Material, förnödenheter och varor 111,9 109,8 111,6 112,3 113,8 118,7 117,6 118,8 118,6 120,0
122 Köp av tjänster 116,3 115,3 115,9 116,4 117,4 120,2 118,6 120,1 120,8 121,3
13 Övriga driftskostnader 115,4 114,4 115,2 115,5 116,6 119,0 117,5 118,9 119,5 119,9
132 Övriga driftskostnader 115,4 114,4 115,2 115,5 116,6 119,0 117,5 118,9 119,5 119,9
14 Avskrivningar och nedskrivningar 103,2 102,5 102,9 103,5 104,1 106,7 105,4 106,2 107,0 108,1
141 Avskrivningar 103,2 102,5 102,9 103,5 104,1 106,7 105,4 106,2 107,0 108,1
2 Investeringsutgifter 141,1 125,9 138,7 145,8 154,0 137,0 136,0 134,1 138,9 138,9
3 Finansieringsutgifter 75,0 76,4 75,2 74,4 73,8 79,4 74,0 79,0 82,3 82,1
4 Affärsverken 112,4 111,2 112,1 112,6 113,7 117,3 115,7 117,2 117,8 118,5
SSS Totalt, inkl. Affärsverken 116,1 115,0 115,8 116,3 117,2 119,8 118,2 119,7 120,5 120,9
1) Preliminär

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Suoniemi 09 1734 3488, Anne Piistari 09 1734 3487, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 8.2.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 4:e kvartalet 2011, Tabellbilaga 1. Kommunalekonomin efter utgiftsslag 2005=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2011/04/jmhi_2011_04_2012-02-08_tau_001_sv.html