Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Statsekonomin efter utgiftsslag 2005=100

kvartal, index 2010 2011 1)
2010 Q1 Q2 Q3 Q4 2011 Q1 Q2 Q3 Q4
1 Konsumtionsutgifter 115,7 114,9 115,5 115,8 116,5 118,9 118,0 118,9 119,2 119,5
11 Löner och övriga personalkostnader 123,1 121,8 122,8 123,3 124,3 127,4 126,0 127,5 127,9 128,3
111 Löner och arvoden 124,9 123,7 124,7 125,2 126,2 128,7 127,3 128,7 129,1 129,5
112 Socialförsäkringsavgifter 117,1 115,9 116,8 117,4 118,3 123,5 122,1 123,5 123,9 124,3
12 Betalda pensioner 112,0 112,0 112,0 112,0 112,0 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5
13 Varor och tjänster 110,4 109,5 110,2 110,6 111,4 113,7 112,8 113,6 113,9 114,5
2 Transfereringar 112,8 112,0 112,6 112,9 113,6 115,8 114,7 115,7 116,2 116,5
21 Transfereringar till kommuner 116,9 115,8 116,6 117,1 118,0 120,5 118,9 120,4 121,1 121,5
22 Transfereringar till näringslivet 108,7 107,4 108,4 108,8 110,2 113,4 112,1 113,3 113,9 114,5
23 Transfereringar till hushåll 109,0 108,7 108,9 108,9 109,3 110,6 110,2 110,5 110,7 110,9
24 Transfereringar till allmännyttiga samfund 117,9 117,2 117,8 118,1 118,8 121,0 119,5 121,0 121,6 122,0
25 Betalningsandelar till EU 106,9 106,9 106,9 106,9 106,9 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5
26 Transferering till utlandet 106,9 106,9 106,9 106,9 106,9 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5
3 Realinvesteringar 116,7 115,6 116,7 116,7 117,7 122,8 120,3 122,5 123,6 124,8
4 Finansinvesteringar 111,3 110,5 111,2 111,3 112,3 116,9 116,0 116,8 117,2 117,8
5 Övriga utgifter 109,7 108,7 109,6 109,6 110,8 113,5 112,3 113,3 113,7 114,5
SSS TOTALT 113,7 112,9 113,5 113,8 114,5 116,9 115,9 116,9 117,3 117,7
1) Preliminär

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Suoniemi 09 1734 3488, Anne Piistari 09 1734 3487, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 8.2.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 4:e kvartalet 2011, Tabellbilaga 3. Statsekonomin efter utgiftsslag 2005=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2011/04/jmhi_2011_04_2012-02-08_tau_003_sv.html