Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Kommunalekonomin efter utgiftsslag 2005=100

kvartal, index 2011 2012
2011 I II III IV 2012 I II III IV
0 Totalt, oräknad affärsverken 120,4 118,5 120,2 121,1 121,6 124,0 123,9 124,0 123,9 124,0
1 Driftskostnader 120,9 119,1 120,8 121,6 122,1 124,8 124,6 124,8 124,9 125,1
11 Personalkostnader 123,1 121,1 122,9 124,0 124,2 127,1 127,0 127,1 127,2 127,3
111 Löner och arvoden 124,0 122,1 123,9 125,0 125,2 128,3 128,1 128,2 128,3 128,5
112 Socialförsäkringsavgifter 120,0 118,1 119,9 120,9 121,2 123,6 123,5 123,5 123,6 123,8
113 Betalda pensioner 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 117,6 117,6 117,6 117,6 117,6
12 Köp av varor och tjänster 120,3 118,6 120,2 120,8 121,6 124,2 123,9 124,1 124,2 124,5
121 Material, förnödenheter och varor 118,7 117,6 118,8 118,6 120,0 122,0 121,7 121,7 121,9 122,6
122 Köp av tjänster 120,6 118,8 120,4 121,3 121,9 124,6 124,3 124,6 124,7 124,9
13 Övriga driftskostnader 119,0 117,5 118,9 119,5 119,9 122,6 122,1 122,6 122,7 123,0
132 Övriga driftskostnader 119,0 117,5 118,9 119,5 119,9 122,6 122,1 122,6 122,7 123,0
14 Avskrivningar och nedskrivningar 106,7 105,4 106,2 107,0 108,1 110,4 109,2 110,5 111,0 110,9
141 Avskrivningar 106,7 105,4 106,2 107,0 108,1 110,4 109,2 110,5 111,0 110,9
2 Investeringsutgifter 136,7 136,0 134,1 138,9 137,9 137,8 137,1 144,3 134,9 134,9
3 Finansieringsutgifter 79,4 74,0 79,0 82,3 82,1 65,8 77,7 69,1 62,1 54,3
4 Affärsverken 117,3 115,7 117,2 117,8 118,5 120,1 120,3 120,1 120,0 120,0
SSS Totalt, inkl. Affärsverken 120,1 118,3 119,9 120,8 121,3 123,6 123,6 123,7 123,6 123,7

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matias Kemppainen 09 1734 3564, Anne Piistari 09 1734 3487, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 8.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 4:e kvartalet 2012, Tabellbilaga 1. Kommunalekonomin efter utgiftsslag 2005=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2012/04/jmhi_2012_04_2013-02-08_tau_001_sv.html