Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Kommunalekonomin efter utgiftsslag 2005=100

Kvartal, index 2014 2015
2014 I II III IV I
0 Totalt, exkl. affärsverken 127,0 126,5 126,7 127,4 127,2 127,1
1 Driftskostnader 128,1 127,7 127,7 128,4 128,4 128,5
11 Personalkostnader 130,6 130,1 130,2 131,1 131,2 131,3
111 Löner och arvoden 131,6 131,1 131,2 132,1 132,2 132,3
112 Socialförsäkringsavgifter 127,4 126,9 127,0 127,9 127,9 128,0
113 Betalda pensioner 122,6 122,6 122,6 122,6 122,6 123,1
12 Köp av varor och tjänster 127,3 127,0 127,1 127,6 127,5 127,5
121 Material, förnödenheter och varor 124,4 124,9 124,4 124,2 124,2 124,0
122 Köp av tjänster 127,8 127,4 127,6 128,2 128,2 128,1
13 Övriga driftskostnader 125,6 125,1 125,3 125,9 126,0 125,8
14 Avskrivningar och nedskrivningar 112,8 112,6 112,8 113,0 112,9 113,5
2 Investeringsutgifter 151,1 147,9 156,4 146,5 153,6 138,7
3 Finansieringsutgifter 49,0 46,5 50,4 57,7 41,2 41,9
4 Affärsverken 122,3 122,1 122,2 122,9 122,1 122,2
Totalt, inkl. affärsverken 126,6 126,1 126,3 127,0 126,8 126,7

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Vikarie ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 16.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 1:a kvartalet 2015, Tabellbilaga 1. Kommunalekonomin efter utgiftsslag 2005=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2015/01/jmhi_2015_01_2015-06-16_tau_001_sv.html