Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Kommunalekonomin efter uppgiftsområde 2010=100, Q3/2017 (preliminär)

Uppgiftsområde Indextal Kvartalförändring, % Årförändring, %
SSS Totalt, inkl. affärsverken 107,6 0,0 -1,6
1 Totalt, exkl. affärsverken 107,5 0,0 -1,6
11 Allmän förvaltning 109,0 0,0 -1,3
12 Social- och hälsovård 108,9 0,1 -1,7
121 Socialvård 108,1 0,1 -1,8
122 Hälsovård 109,3 0,0 -1,7
13 Undervisnings- och kulturverksamhet 106,0 0,0 -2,2
131 Undervisningsverksamhet 105,5 0,1 -2,2
132 Kulturverksamhet 109,7 0,0 -1,3
14 Övriga tjänster 106,6 0,0 -1,0
15 Affärsverksamhet 104,8 0,0 -0,8
2 Affärsverken 108,2 -0,1 -0,7

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Mäkinen 029 551 2955, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 27.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 3:e kvartalet 2017, Tabellbilaga 2. Kommunalekonomin efter uppgiftsområde 2010=100, Q3/2017 (preliminär) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2017/03/jmhi_2017_03_2017-10-27_tau_002_sv.html