Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Kommunalekonomin efter uppgiftsområde 2010=100, Q1/2018 (preliminär)

Uppgiftsområde Indextal Kvartalförändring, % Årförändring, %
SSS Totalt, inkl. affärsverken 107,5 -0,3 -0,6
1 Totalt, exkl. affärsverken 107,4 -0,3 -0,6
11 Allmän förvaltning 109,6 -0,3 0,6
12 Social- och hälsovård 108,6 -0,5 -0,1
121 Socialvård 108,1 -0,4 0,1
122 Hälsovård 109,0 -0,4 -0,1
13 Undervisnings- och kulturverksamhet 105,8 -0,5 0,0
131 Undervisningsverksamhet 105,3 -0,5 0,0
132 Kulturverksamhet 109,1 -0,4 -0,2
14 Övriga tjänster 106,6 -0,1 -1,8
15 Affärsverksamhet 105,2 0,4 -3,0
2 Affärsverken 108,7 -0,2 -0,1

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Mäkinen 029 551 2955, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 1:a kvartalet 2018, Tabellbilaga 2. Kommunalekonomin efter uppgiftsområde 2010=100, Q1/2018 (preliminär) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2018/01/jmhi_2018_01_2018-06-15_tau_002_sv.html