Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Statsekonomin efter utgiftsslag 2010=100, Q1/2018 (preliminär)

Utgiftsslag Indextal Kvartalförändring, % Årförändring, %
SSS Statsekonomin totalt 109,4 -0,1 0,2
1. Konsumtionsutgifter 112,3 0,2 0,5
1.1. Löner och övriga personalkostnader 112,3 -0,1 0,4
1.1.1. Löner och arvoden 115,1 0,3 0,7
1.1.2. Socialförsäkringsavgifter 100,2 -1,3 -1,0
1.2. Betalda pensioner 111,2 0,5 0,5
1.3. Varor och tjänster 113,6 0,3 0,9
2. Transfereringar 108,3 -0,2 0,0
2.1. Transfereringar till kommuner 108,2 -0,4 -0,1
2.2. Transfereringar till näringslivet 113,8 0,0 0,4
2.3. Transfereringar till hushåll 106,3 0,1 0,1
2.4. Transfereringar till allmännyttiga samfund 106,5 -0,3 0,0
2.5. Betalningsandelar till EU 115,4 0,0 0,0
2.6. Transferering till utlandet 115,4 0,0 0,0
3. Realinvesteringar 109,6 -0,3 0,2
4. Finansinvesteringar 113,8 0,0 0,4
5. Övriga utgifter 110,4 0,0 0,7

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Mäkinen 029 551 2955, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 1:a kvartalet 2018, Tabellbilaga 3. Statsekonomin efter utgiftsslag 2010=100, Q1/2018 (preliminär) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2018/01/jmhi_2018_01_2018-06-15_tau_003_sv.html