Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Prisindex för offentliga utgifter 2019, 4:e kvartalet

Tabellbilaga 1. Kommunalekonomin efter utgiftsslag 2015=100, Q3/2018 (preliminär)

Utgiftsslag Indextal Kvartalförändring, % Årförändring, %
1. Driftskostnader 100,5 0,4 1,8
1.1. Personalkostnader 98,1 0,5 1,4
1.1.1. Löner och arvoden 102,3 0,5 2,5
1.1.2. Socialförsäkringsavgifter 84,2 0,5 -2,5
1.2. Köp av varor och tjänster 103,2 0,4 2,4
1.2.1. Material, förnödenheter och varor 103,3 0,3 1,9
1.2.2. Köp av tjänster 103,2 0,5 2,7
1.3. Övriga driftskostnader 102,5 0,4 2,0
1.3.2. Övriga driftskostnader, övriga 102,5 0,4 2,0
1.4. Avskrivningar och nedskrivningar 101,0 0,4 0,7
1.4.1. Avskrivningar 101,0 0,4 0,7
2. Investeringsutgifter 113,9 0,0 9,3
3. Finansieringsutgifter 62,4 11,6 -5,3
SSS Totalt, inkl. affärsverken 100,4 0,6 1,9

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 30.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 3:e kvartalet 2018, Tabellbilaga 1. Kommunalekonomin efter utgiftsslag 2015=100, Q3/2018 (preliminär) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2018/03/jmhi_2018_03_2018-11-30_tau_001_sv.html