Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Prisindex för offentliga utgifter 2019, 4:e kvartalet

Tabellbilaga 4. Statsekonomin efter förvaltningsområde 2015=100, Q3/2018 (preliminär)

Förvaltningsområde Indextal Kvartalförändring, % Årförändring, %
SSS Statsekonomin totalt 100,4 0,2 1,1
01 Allmän förvaltning 100,0 0,2 1,8
02 Utrikesministeriet 101,0 0,1 1,3
03 Inrikesministeriet 100,5 0,3 1,7
031 Polisen 100,0 0,2 1,7
032 Gränsbevakningsväsendet 100,9 0,2 1,5
033 Övriga, Inrikesministeriet 101,4 0,3 1,8
04 Försvarsministeriet 101,9 0,2 1,8
05 Finansministeriet 100,7 0,2 1,1
06 Undervisningsministeriet 99,2 0,4 1,4
062 Undervisningsministeriet - övriga 99,2 0,4 1,4
07 Jord- och skogsbruksministeriet 103,6 0,6 2,6
08 Kommunikationsministeriet 103,1 0,5 2,4
09 Arbets- och näringsministeriet 101,4 0,3 1,8
10 Social- och hälsovårdsministeriet 99,1 0,1 0,3
11 Miljöministeriet 101,5 0,3 2,0

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 30.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 3:e kvartalet 2018, Tabellbilaga 4. Statsekonomin efter förvaltningsområde 2015=100, Q3/2018 (preliminär) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2018/03/jmhi_2018_03_2018-11-30_tau_004_sv.html