Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Kommunalekonomin efter utgiftsslag 2015=100, Q4/2018 (preliminär)

Utgiftsslag Indextal Kvartalförändring, % Årförändring, %
1. Driftskostnader 100,7 0,2 1,7
1.1. Personalkostnader 98,2 0,1 1,4
1.1.1. Löner och arvoden 102,5 0,2 2,5
1.1.2. Socialförsäkringsavgifter 84,3 0,1 -2,5
1.2. Köp av varor och tjänster 103,6 0,4 2,4
1.2.1. Material, förnödenheter och varor 104,4 1,1 2,1
1.2.2. Köp av tjänster 103,3 0,1 2,4
1.3. Övriga driftskostnader 102,7 0,2 1,9
1.3.2. Övriga driftskostnader, övriga 102,7 0,2 1,9
1.4. Avskrivningar och nedskrivningar 101,0 0,0 0,1
1.4.1. Avskrivningar 101,0 0,0 0,1
2. Investeringsutgifter 109,9 -3,5 5,5
3. Finansieringsutgifter 68,3 9,5 5,6
SSS Totalt, inkl. affärsverken 100,6 0,2 1,8

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 4:e kvartalet 2018, Tabellbilaga 1. Kommunalekonomin efter utgiftsslag 2015=100, Q4/2018 (preliminär) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2018/04/jmhi_2018_04_2019-02-13_tau_001_sv.html