Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Kommunalekonomin efter uppgiftsområde 2015=100, Q4/2018 (preliminär)

Uppgiftsområde Indextal Kvartalförändring, % Årförändring, %
SSS Totalt, inkl. affärsverken 100,6 0,2 1,8
11 Allmän förvaltning 100,7 0,2 1,3
12 Social- och hälsovård 100,9 0,1 1,8
121 Socialvård 101,0 0,1 1,7
122 Hälsovård 100,9 0,2 1,9
13 Undervisnings- och kulturverksamhet 99,4 0,3 1,6
131 Undervisningsverksamhet 99,2 0,3 1,6
132 Kulturverksamhet 100,7 0,3 1,6
14 Övriga tjänster 101,1 0,3 1,7
15 Affärsverksamhet 102,8 0,1 2,3

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 4:e kvartalet 2018, Tabellbilaga 2. Kommunalekonomin efter uppgiftsområde 2015=100, Q4/2018 (preliminär) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2018/04/jmhi_2018_04_2019-02-13_tau_002_sv.html