Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Kommunalekonomin efter utgiftsslag 2015=100, Q1/2019 (preliminär)

Utgiftsslag Indextal Kvartalförändring, % Årförändring, %
1. Driftskostnader 100,7 -0,1 1,4
1.1. Personalkostnader 98,0 -0,3 1,2
1.1.1. Löner och arvoden 102,9 0,4 1,9
1.1.2. Socialförsäkringsavgifter 81,5 -3,4 -1,9
1.2. Köp av varor och tjänster 103,8 0,2 1,8
1.2.1. Material, förnödenheter och varor 104,6 0,2 2,0
1.2.2. Köp av tjänster 103,6 0,3 1,8
1.3. Övriga driftskostnader 103,0 0,2 1,6
1.3.2. Övriga driftskostnader, övriga 103,0 0,2 1,6
1.4. Avskrivningar och nedskrivningar 101,3 0,3 0,7
1.4.1. Avskrivningar 101,3 0,3 0,7
2. Investeringsutgifter 110,3 0,4 -2,5
3. Finansieringsutgifter 40,8 -40,3 -29,9
SSS Totalt, inkl. affärsverken 100,3 -0,3 1,2

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Laura Haapala 029 551 3075, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 1:a kvartalet 2019, Tabellbilaga 1. Kommunalekonomin efter utgiftsslag 2015=100, Q1/2019 (preliminär) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2019/01/jmhi_2019_01_2019-06-14_tau_001_sv.html