Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Kommunalekonomin efter uppgiftsområde 2015=100, Q1/2019 (preliminär)

Uppgiftsområde Indextal Kvartalförändring, % Årförändring, %
SSS Totalt, inkl. affärsverken 100,3 -0,3 1,2
11 Allmän förvaltning 100,9 -0,5 1,4
12 Social- och hälsovård 100,8 -0,1 1,4
121 Socialvård 101,1 0,0 1,5
122 Hälsovård 100,6 -0,2 1,3
13 Undervisnings- och kulturverksamhet 99,2 -0,1 1,2
131 Undervisningsverksamhet 99,0 -0,1 1,3
132 Kulturverksamhet 100,6 -0,2 1,2
14 Övriga tjänster 100,7 -0,6 0,8
15 Affärsverksamhet 102,7 -0,2 1,1

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Laura Haapala 029 551 3075, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 1:a kvartalet 2019, Tabellbilaga 2. Kommunalekonomin efter uppgiftsområde 2015=100, Q1/2019 (preliminär) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2019/01/jmhi_2019_01_2019-06-14_tau_002_sv.html