Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Statsekonomin efter utgiftsslag 2015=100, Q1/2019 (preliminär)

Utgiftsslag Indextal Kvartalförändring, % Årförändring, %
SSS Statsekonomin totalt 100,7 0,1 1,0
1. Konsumtionsutgifter 101,7 0,3 1,3
1.1. Löner och övriga personalkostnader 99,1 -0,5 1,2
1.1.1. Löner och arvoden 102,0 -0,6 1,1
1.1.2. Socialförsäkringsavgifter 86,4 0,3 2,0
1.2. Betalda pensioner 102,6 1,4 1,4
1.3. Varor och tjänster 103,8 0,1 1,5
2. Transfereringar 100,3 0,0 0,9
2.1. Transfereringar till kommuner 100,5 -0,4 1,3
2.2. Transfereringar till näringslivet 104,7 -0,2 1,7
2.3. Transfereringar till hushåll 98,9 0,0 0,0
2.4. Transfereringar till allmännyttiga samfund 99,5 0,0 0,7
2.5. Betalningsandelar till EU 102,6 2,0 2,0
2.6. Transferering till utlandet 102,6 2,0 2,0
3. Realinvesteringar 101,9 0,3 0,6
4. Finansinvesteringar 104,7 -0,2 1,7
5. Övriga utgifter 102,7 -0,1 1,2

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Laura Haapala 029 551 3075, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 1:a kvartalet 2019, Tabellbilaga 3. Statsekonomin efter utgiftsslag 2015=100, Q1/2019 (preliminär) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2019/01/jmhi_2019_01_2019-06-14_tau_003_sv.html