Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Statsekonomin efter förvaltningsområde 2015=100, Q1/2019 (preliminär)

Förvaltningsområde Indextal Kvartalförändring, % Årförändring, %
SSS Statsekonomin totalt 100,7 0,1 1,0
01 Allmän förvaltning 100,4 -0,4 1,4
02 Utrikesministeriet 102,0 1,0 1,8
03 Inrikesministeriet 100,3 -0,1 1,2
031 Polisen 99,7 -0,1 1,2
032 Gränsbevakningsväsendet 100,3 -0,5 0,9
033 Övriga, Inrikesministeriet 101,8 -0,1 1,4
04 Försvarsministeriet 101,3 -0,3 0,7
05 Finansministeriet 101,4 0,3 1,3
06 Undervisningsministeriet 99,2 -0,1 1,0
062 Undervisningsministeriet - övriga 99,2 -0,1 1,0
07 Jord- och skogsbruksministeriet 103,7 -0,1 1,6
08 Kommunikationsministeriet 103,8 0,1 1,9
09 Arbets- och näringsministeriet 101,4 -0,2 1,2
10 Social- och hälsovårdsministeriet 99,1 0,0 0,2
11 Miljöministeriet 101,8 -0,2 1,5

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Laura Haapala 029 551 3075, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 1:a kvartalet 2019, Tabellbilaga 4. Statsekonomin efter förvaltningsområde 2015=100, Q1/2019 (preliminär) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2019/01/jmhi_2019_01_2019-06-14_tau_004_sv.html