Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Statsekonomin efter förvaltningsområde 2015=100, Q2/2019 (preliminär)

Förvaltningsområde Indextal Kvartalförändring, % Årförändring, %
SSS Statsekonomin totalt 101,8 1,1 1,6
01 Allmän förvaltning 102,9 2,4 2,9
02 Utrikesministeriet 103,1 1,1 2,4
03 Inrikesministeriet 103,0 2,7 3,0
031 Polisen 102,6 2,9 3,1
032 Gränsbevakningsväsendet 103,4 3,1 2,9
033 Övriga, Inrikesministeriet 104,0 2,2 2,7
04 Försvarsministeriet 103,6 2,2 2,2
05 Finansministeriet 102,5 1,1 1,9
06 Undervisningsministeriet 100,8 1,6 2,0
062 Undervisningsministeriet - övriga 100,8 1,6 2,0
07 Jord- och skogsbruksministeriet 104,5 0,8 1,5
08 Kommunikationsministeriet 105,1 1,2 2,4
09 Arbets- och näringsministeriet 102,8 1,4 1,8
10 Social- och hälsovårdsministeriet 99,3 0,2 0,3
11 Miljöministeriet 103,7 1,9 2,4

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Laura Haapala 029 551 3075, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 11.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 2:a kvartalet 2019, Tabellbilaga 4. Statsekonomin efter förvaltningsområde 2015=100, Q2/2019 (preliminär) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2019/02/jmhi_2019_02_2019-09-11_tau_004_sv.html