Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Kommunalekonomin efter utgiftsslag 2015=100, Q4/2019 (preliminär)

Utgiftsslag Indextal Kvartalförändring, % Årförändring, %
1. Driftskostnader 103,0 0,2 2,2
1.1. Personalkostnader 100,7 0,1 2,4
1.1.1. Löner och arvoden 105,9 0,1 3,3
1.1.2. Socialförsäkringsavgifter 83,8 0,1 -0,7
1.2. Köp av varor och tjänster 105,7 0,3 2,0
1.2.1. Material, förnödenheter och varor 106,3 0,7 1,8
1.2.2. Köp av tjänster 105,6 0,2 2,2
1.3. Övriga driftskostnader 105,1 0,2 2,2
1.3.2. Övriga driftskostnader, övriga 105,1 0,2 2,2
1.4. Avskrivningar och nedskrivningar 101,7 0,3 0,7
1.4.1. Avskrivningar 101,7 0,3 0,7
2. Investeringsutgifter 108,4 0,0 -1,4
3. Finansieringsutgifter 33,7 -20,3 -50,7
SSS Totalt, inkl. affärsverken 102,4 0,1 1,8

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 13.2.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 4:e kvartalet 2019, Tabellbilaga 1. Kommunalekonomin efter utgiftsslag 2015=100, Q4/2019 (preliminär) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2019/04/jmhi_2019_04_2020-02-13_tau_001_sv.html