Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Kommunalekonomin efter utgiftsslag 2015=100, Q2/2020 (preliminär)

Utgiftsslag Indextal Kvartalförändring, % Årförändring, %
1. Driftskostnader 102,8 -0,1 0,1
1.1. Personalkostnader 100,6 0,1 0,2
1.1.1. Löner och arvoden 105,9 0,1 0,4
1.1.2. Socialförsäkringsavgifter 83,2 0,1 -0,5
1.2. Köp av varor och tjänster 105,2 -0,4 -0,1
1.2.1. Material, förnödenheter och varor 105,4 -0,7 0,0
1.2.2. Köp av tjänster 105,2 -0,3 -0,1
1.3. Övriga driftskostnader 105,1 0,0 0,2
1.3.2. Övriga driftskostnader, övriga 105,1 0,0 0,2
1.4. Avskrivningar och nedskrivningar 101,8 -0,4 0,3
1.4.1. Avskrivningar 101,8 -0,4 0,3
2. Investeringsutgifter 113,1 -1,9 5,5
3. Finansieringsutgifter 28,4 -17,2 -43,5
SSS Totalt, inkl. affärsverken 102,2 -0,2 -0,1

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 11.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 2:a kvartalet 2020, Tabellbilaga 1. Kommunalekonomin efter utgiftsslag 2015=100, Q2/2020 (preliminär) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2020/02/jmhi_2020_02_2020-09-11_tau_001_sv.html