Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Statsekonomin efter förvaltningsområde 2015=100, Q2/2020 (preliminär)

Förvaltningsområde Indextal Kvartalförändring, % Årförändring, %
SSS Statsekonomin totalt 102,3 -0,1 0,5
01 Allmän förvaltning 103,2 0,2 0,5
02 Utrikesministeriet 104,1 0,0 1,2
03 Inrikesministeriet 103,6 0,2 0,6
031 Polisen 103,3 0,2 0,8
032 Gränsbevakningsväsendet 103,5 0,1 -0,1
033 Övriga, Inrikesministeriet 104,4 0,3 0,6
04 Försvarsministeriet 104,7 0,3 0,8
05 Finansministeriet 103,3 -0,1 0,7
06 Undervisningsministeriet 100,8 -0,1 0,1
062 Undervisningsministeriet - övriga 100,8 -0,1 0,1
07 Jord- och skogsbruksministeriet 103,5 -0,7 -1,1
08 Kommunikationsministeriet 104,4 -0,9 -0,9
09 Arbets- och näringsministeriet 103,0 -0,2 0,1
10 Social- och hälsovårdsministeriet 100,2 0,0 0,9
11 Miljöministeriet 103,5 -0,1 0,0

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 11.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 2:a kvartalet 2020, Tabellbilaga 4. Statsekonomin efter förvaltningsområde 2015=100, Q2/2020 (preliminär) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2020/02/jmhi_2020_02_2020-09-11_tau_004_sv.html