Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Kommunalekonomin efter utgiftsslag 2015=100, Q1/2021 (preliminär)

Utgiftsslag Indextal Kvartalförändring, % Årförändring, %
1. Driftskostnader 104,5 0,5 1,5
1.1. Personalkostnader 102,5 0,3 1,9
1.1.1. Löner och arvoden 107,5 0,0 1,5
1.1.2. Socialförsäkringsavgifter 85,9 1,5 3,4
1.2. Köp av varor och tjänster 107,0 0,6 1,2
1.2.1. Material, förnödenheter och varor 106,6 0,6 0,5
1.2.2. Köp av tjänster 107,1 0,6 1,4
1.3. Övriga driftskostnader 106,8 0,4 1,5
1.3.2. Övriga driftskostnader, övriga 106,8 0,4 1,5
1.4. Avskrivningar och nedskrivningar 101,9 0,3 -0,3
1.4.1. Avskrivningar 101,9 0,3 -0,3
2. Investeringsutgifter 117,2 -3,8 1,6
3. Finansieringsutgifter 31,6 12,5 -7,9
SSS Totalt, inkl. affärsverken 104,0 0,4 1,5

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 16.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 1:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 1. Kommunalekonomin efter utgiftsslag 2015=100, Q1/2021 (preliminär) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2021/01/jmhi_2021_01_2021-06-16_tau_001_sv.html