Prisindexet för statsekonomin har korrigerats för perioden IV kvartalet 2008 - IV kvartalet 2009

Korrigeringarna syns isynnerhet som förändringar av indextalen för realinvesteringarna. Jämfört med tidigare offentliggöranden har också löneuppgifterna ändrats.

Förfrågningar: Matias Kemppainen(09)1734 3564, kui.tilastokeskus@stat.fi


Senast uppdaterad 30.3.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/jmhi_2010-03-30_uut_001_sv.html