Prisindexet för offentliga utgifter har reviderats

Prisindexet för offentliga utgifter har reviderats och dess basår har ändrats till 2005. I det reviderade prisindexet motsvarar viktstrukturen för indexet för statsekonomin statsbokslutet år 2008 liksom viktstrukturen för indexet för den kommunala ekonomin motsvarar boksluten för alla kommuner och samkommuner år 2008.

Strukturen i statsekonomins förvaltningsområden ändrades, då handels- och industriministeriet samt arbetsministeriet sammanslogs och bildade arbets- och näringsministeriet. I fråga om undervisningsministeriet produceras inte längre underindexet för yrkeshögskolor. Statens utgiftsslag liksom indelningen av den kommunala ekonomin enligt uppgifts- och utgiftsslag är oförändrade.

Alla indextal enligt det nya basåret är tillgängliga i Statistikcentralens databas StatFin fr.o.m. första kvartalet 2005. De gamla indextalen har förlängts genom kedjning och publiceras också i StatFin. Tidpunkten för kedjning är fjärde kvartalet 2008. De gamla indextalen ändras till att motsvara ändringarna i det senaste prisindexet för offentliga utgifter.


Senast uppdaterad 23.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/jmhi_2010-06-23_uut_001_sv.html