Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkisten menojen hintaindeksi 2005=100 menetelmäkuvaus, kunta- ja valtiontalous sekä kuntien peruspalvelujen hintaindeksi

Julkisten menojen hintaindeksi on uudistettu: Painorakenteet ja hintaseurantaindeksit on päivitetty ja uusi perusvuosi on nyt vuosi 2005. JMHI:n indeksit mittaavat valtiontalouden ja kuntatalouden menojen hintakehitystä. Uudistetun JMHI:n valtiontaloutta koskevan indeksin painorakenne on vuoden 2008 valtion tilinpäätöksen mukainen. Kuntatalouden indeksin painot ovat kaikkien kuntien ja kuntayhtymien niin ikään vuoden 2008 tilinpäätösten summien mukaiset.

Julkisten menojen hintaindeksit lasketaan neljännesvuosittain. Ne julkaistaan ennakollisina ansiotasoindeksin valmistuttua n. 7 viikkoa neljänneksen päätyttyä. Indeksit ovat ennakollisia kunnes ansiotasoindeksin tiedot ovat lopullisia. Esimerkiksi vuoden 2009 ansiotasoindeksi on lopullinen vuoden 2010 toisella neljänneksellä. Julkisten menojen hintaindeksin 2005=100 -pistelukujen lisäksi jatketaan perusvuodeltaan vanhempien indeksien tuottamista pääryhmätasolla uuden indeksin kehityksen mukaisesti ketjutettuna.

Tilastokeskus julkaisee kuntien valtionosuuslain (29.12.2009/1704) 4 pykälän 2 momentissa tarkoitetun peruspalvelujen hintaindeksin. Indeksi on muuten samanlainen kuin kuntatalouden indeksi, mutta se kattaa vain sosiaali-, terveys-, opetus- ja kulttuuritoimen eli kuntien peruspalvelut.

Indeksin kehittämisen ideana on ollut käyttää pitkälti hyväksi Tilastokeskuksen valmiiksi tuottamia palkka-, hinta- ja kustannusindeksejä. Jokaiselle JMHI:n menolajille on valittu mahdollisimman hyvin sen hintakehitystä kuvaava indeksi. Valmiiden indeksien lisäksi hintaseurannassa käytetään tariffitietoja mm. sosiaalivakuutusmaksuista, työeläkeindeksejä ja korkoja.

Julkisten menojen hintaindeksi 2005=100 menetelmäkuvaus, kuntatalous, valtiontalous sekä kuntien peruspalvelujen hintaindeksi pdf (22 sivua)


Päivitetty 5.2.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisten menojen hintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4505. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jmhi/jmhi_2010-10-29_men_001.html