Prisindexet för offentliga utgifter har reviderats

Prisindexet för offentliga utgifter 2010=100 korrigeras retroaktivt för att motsvara betydande förändringar och samtidigt ändras indexets basår till 2015. I det reviderade prisindexet för offentliga utgifter motsvarar viktstrukturen för indexet för statsekonomin statsbokslutet år 2014. Viktstrukturen för indexet för den kommunala ekonomin motsvarar boksluten år 2015. Det reviderade prisindexet för offentliga utgifter publiceras 30.11.2018.


Senast uppdaterad 26.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/jmhi_2018-10-26_uut_001_sv.html