Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 15.9.2005

Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot kasvaneet hitaasti

Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot olivat vuonna 2003 noin 1 100 miljoonaa euroa. Niistä rahoitettiin tuloilla lähes puolet eli 510 miljoonaa euroa. Valtion osuus menoista oli 52 prosenttia ja kuntien 48 prosenttia. Julkisen sektorin menoista suurin osa oli toimintamenoja, 590 miljoonaa euroa. Investointeja tehtiin 210 miljoonalla eurolla ja avustuksia ympäristönsuojeluun maksettiin 300 miljoonaa euroa.

Valtion ympäristönsuojelun toimintamenot olivat 250 miljoonaa euroa vuonna 2003. Ne sisälsivät lähinnä hallinto- ja hankintamenoja. Valtio maksoi investointi- ja muita avustuksia yhteensä 300 miljoonaa euroa, joista suurin osa meni maatalouden ympäristötukena maataloudelle ja pienempi osa yrityksille. Maatalouden ympäristötuki ei ole merkittävästi kasvanut 2000-luvulla. Valtio vastasi näiden edellä mainittujen tukien lisäksi yhteensä 180 miljoonan euron suuruisista ympäristön tutkimus- ja kehittämishankkeista.

Kuntien ympäristönsuojelun toimintamenot olivat noin 340 miljoonaa euroa vuonna 2003. Kuntien investoinnit, 180 miljoonaa euroa, ohjautuivat suurimmaksi osaksi jätevesihuollolle ja vähäisemmässä määrin jätehuollolle, hallintoon ja muuhun ympäristönsuojeluun.

Kuntien ympäristönsuojelun tulot ovat kasvaneet kuluttajilta perittävien maksujen ansiosta. Kuntien ympäristösuojeluinvestointien määrä vaihtelee vuosittain huomattavasti. Toimintamenot ja suurimman osan ympäristönsuojeluinvestoinneista kunnat pystyvät kattamaan jätevesi- ja jätehuoltotuloilla, osittain investoinnit maksetaan valtion tuella.

Julkisen sektorin investointi- ja toimintamenot ympäristönsuojeluun 1994-2003

Ei sisällä tutkimus- ja kehittämistoimintaa, maksettuja avustuksia eikä laskennallisia eriä (korot ja poistot)

Lähde: Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot 2003. Tilastokeskus

Lisätietoja: Leo Kolttola (09) 1734 3234, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot

Laatuselosteet

Päivitetty 15.9.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-1572. 2003. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jsys/2003/jsys_2003_2005-09-15_tie_001.html