Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 31.8.2006

Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot pysyneet ennallaan*

Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot olivat vuonna 2004 noin 1 100 miljoonaa euroa. Niistä rahoitettiin tuloilla lähes puolet eli 520 miljoonaa euroa. Valtion osuus menoista oli 53 prosenttia ja kuntien 47 prosenttia. Julkisen sektorin menoista suurin osa oli toimintamenoja, 600 miljoonaa euroa. Investointeja tehtiin 200 miljoonalla eurolla ja avustuksia ympäristönsuojeluun maksettiin 300 miljoonaa euroa.

Valtion ympäristönsuojelun toimintamenot olivat 260 miljoonaa euroa vuonna 2004. Ne sisälsivät lähinnä hallinto- ja hankintamenoja. Valtio maksoi investointi- ja muita avustuksia yhteensä 310 miljoonaa euroa, joista suurin osa meni maatalouden ympäristötukena maataloudelle ja pienempi osa yrityksille. Maatalouden ympäristötuki ei ole merkittävästi kasvanut 2000-luvulla. Valtio vastasi näiden edellä mainittujen tukien lisäksi yhteensä 190 miljoonan euron suuruisista ympäristön tutkimus- ja kehittämishankkeista.

Kuntien ympäristönsuojelun toimintamenot olivat noin 350 miljoonaa euroa vuonna 2004. Kuntien investoinnit, 180 miljoonaa euroa, ohjautuivat suurimmaksi osaksi jätevesihuollolle ja vähäisemmässä määrin jätehuollolle, hallintoon ja muuhun ympäristönsuojeluun.

Kuntien ympäristösuojeluinvestointien määrä vaihtelee vuosittain huomattavasti. Toimintamenot ja suurimman osan ympäristönsuojeluinvestoinneista kunnat pystyvät kattamaan jätevesi- ja jätehuoltotuloilla, osittain investoinnit maksetaan valtion tuella.

Julkisen sektorin investointi- ja toimintamenot ympäristönsuojeluun 1994-2004

Ei sisällä tutkimus- ja kehittämistoimintaa, maksettuja avustuksia eikä laskennallisia eriä (korot ja poistot).

*Korjattu, oli ennen: kasvaneet hitaasti

Lähde: Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot 2004. Tilastokeskus

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Lisätietoja: Leo Kolttola (09) 1734 3234, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 31.8.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-1572. 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jsys/2004/jsys_2004_2006-08-31_tie_001.html