Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 9.10.2012

Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenoissa hienoista kasvua

Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot kasvoivat 2007–2009 keskimäärin 2,4 prosenttia vuodessa. Vuonna 2009 ne olivat 1,3 miljardia euroa, joista rahoitettiin tuloilla hieman vajaa puolet eli 635 miljoonaa euroa. Valtion osuus menoista oli 51 prosenttia ja kuntien 49 prosenttia, eli valtion osuus kasvoi aavistuksen aiempiin vuosiin verrattuna. Julkisen sektorin menoista suurin osa oli toimintamenoja, 710 miljoonaa euroa.

Julkisen sektorin investointi- ja toimintamenot ympäristönsuojeluun 2007–2010

Julkisen sektorin investointi- ja toimintamenot ympäristönsuojeluun 2007–2010
1) Merkittävien kuntien ympäristöpalvelujen uudelleenjärjestelyjen vuoksi vuodelle 2010 ei ole saatavissa vertailukelpoista tietoa.

Vuonna 2010 toimintamenot pysyivät ennallaan tulojen kuitenkin kasvaessa 656 miljoonaan euroon. Menojen ja investointien julkisen sektorin kokonaissummasta ei ole vertailukelpoista tietoa vuodelta 2010 kuntien ympäristöpalveluissa tapahtuneiden merkittävien uudelleenjärjestelyjen vuoksi.

Valtion ympäristönsuojelun toimintamenot olivat 258 miljoonaa euroa vuonna 2009. Ne sisälsivät lähinnä hallinto- ja hankintamenoja. Valtio maksoi investointi- ja muita avustuksia yhteensä 381 miljoonaa euroa, joista suurin osa meni maatalouden ympäristötukena maataloudelle ja pienempi osa yrityksille. Valtion ympäristönsuojelumenot yhteensä vuonna 2009 olivat 683 miljoonaa euroa, ja pysyivät lähes samoina myös vuonna 2010.

Kuntien ympäristönsuojelun toimintamenot olivat noin 452 miljoonaa euroa vuonna 2009. Kuntien investoinneista, 202 miljoonasta eurosta ohjautui 97 prosenttia jätevesihuollolle ja jätehuollolle, ja vain 3 prosenttia muuhun ympäristönsuojeluun ja hallintoon.

Kuntien ympäristösuojeluinvestointien määrä saattaa vaihdella vuosittain huomattavastikin. Toimintamenot ja suurimman osan ympäristönsuojeluinvestoinneista kunnat pystyvät kattamaan jätevesi- ja jätehuoltotuloilla, osittain investoinnit maksetaan valtion tuella.

Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot olivat vuosina 2007–2009 keskimäärin 1,3 miljardia euroa vuodessa. Teollisuuden ympäristönsuojelumenot olivat samalla aikajaksolla runsaat 700 miljoonaa euroa vuodessa.


Lähde: Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot 2010 Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Muukkonen 09 1734 3224, Anna Piirainen 09 1734 2747, jukka.muukkonen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (238,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 9.10.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-1572. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jsys/2010/jsys_2010_2012-10-09_tie_001_fi.html