Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 4.9.2013

Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot vähenivät hieman vuonna 2011

Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot olivat Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2011 noin 1,4 miljardia euroa. Edellisvuoteen verrattuna menot vähenivät hieman. Valtion osuus menoista oli 52 prosenttia ja kuntien ja kuntayhtymien osuus 48 prosenttia.

Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot 2007–2011

Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot 2007–2011

Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenoista suurin osa, 717 miljoonaa euroa, oli toimintamenoja. Ympäristönsuojelun avustuksia maksettiin 431 miljoonaa euroa. Investointimenot olivat 205 miljoonaa euroa. Toimintamenojen ja avustusten yhteissumma kasvoi 47 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. Investointeihin sen sijaan käytettiin 69 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ympäristönsuojeluun liittyvillä tuloilla rahoitettiin puolet ympäristönsuojelumenoista.

Julkisen sektorin ympäristömenotiedot julkaistaan sulautettuna. Toisin sanoen, laskelmissa on huomioitu valtion ja kuntien väliset rahansiirrot. Toimintamenot eivät sisällä korkoja ja poistoja.

Julkisen sektorin avustukset ympäristönsuojeluun maksoi pääosin valtio. Investointi- ja muut avustukset olivatkin valtion suurin ympäristönsuojelun menoerä, yhteensä 434 miljoonaa euroa. Eniten avustuksia valtio maksoi maatalouden ympäristötukena, joskin osan tästä tuesta rahoitti Euroopan unioni. Ympäristönsuojelun toimintamenoihin valtio käytti 255 miljoonaa euroa. Ne sisälsivät lähinnä hallinto- ja hankintamenoja. Ympäristönsuojelun investointeja valtio teki 22 miljoonan euron edestä, mikä oli selvästi vähemmän kuin kahtena edellisenä vuonna.

Kuntien ja kuntayhtymien sekä niiden liikelaitosten ympäristönsuojelumenoista suurin osa, 462 miljoonaa euroa, kului toimintamenoihin. Ympäristönsuojelun investointeihin kunnat ja kuntayhtymät käyttivät 183 miljoonaa euroa ja avustuksiin 4 miljoonaa euroa. Investointimenot olivat 40 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuotta aiemmin. Erityisesti kuntien ja kuntayhtymien ympäristönsuojeluinvestointien määrä saattaa vaihdella vuosittain huomattavasti.

Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenoista käytettiin vuonna 2011 vähän yli puolet jätevesihuoltoon ja vesiensuojeluun. Jätehuoltoon menoista kului runsas kymmenesosa ja luonnonsuojeluun kahdeskymmenesosa. Vajaa kolmannes ympäristönsuojelumenoista kohdentui hallintoon ja muuhun ympäristönsuojeluun, kuten esimerkiksi ilmastonsuojeluun tai toimenpiteisiin, jotka vaikuttavat moneen ympäristönsuojelun osa-alueeseen.


Lähde: Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Merja Eskelinen 09 1734 3255, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (241,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 4.9.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-1572. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jsys/2011/jsys_2011_2013-09-04_tie_001_fi.html