Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.9.2008

Den offentliga sektorns utgifter ökade mer än inkomsterna under det andra kvartalet 2008

Den offentliga sektorns inkomster ökade under det andra kvartalet år 2008 med två procent vid jämförelse av icke säsongrensade uppgifter med motsvarande uppgifter året innan. Av inkomsterna gick inkomstskatterna samt produktions- och importskatterna upp mest. Den offentliga sektorns kapitalinkomster minskade däremot. Den offentliga sektorns utgifter ökade med 8,2 procent. Av utgifterna visade utbetalda subventioner, sociala förmåner andra än in natura, insatsförbrukningen samt löntagarersättningar den största ökningen. Den offentliga sektorn består av staten, lokalförvaltning och socialskyddsfonder. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik "Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis".

Uppgifterna för de två senaste åren är preliminära och revideras när nationalräkenskapernas årsuppgifter revideras. I figuren har trenden beräknats med Tramo/Seats-metoden. Trenden kan revideras under de kommande perioderna, när de preliminära observationerna revideras. I och med att tidsserierna för årsräkenskaperna revideras ändras också tidsserierna i den här statistiken. Uppgifterna baserar sig på de uppgifter om den ekonomiska utvecklingen som var tillgängliga före 26.9.2008. Uppgifterna justeras nästa gång i slutet av december 2008.

Den offentliga sektorns totalinkomster och totalutgifter 2000-2008

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 2:a kvartalet 2008. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka (09) 1734 3532, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 30.9.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 2:a kvartalet 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2008/02/jtume_2008_02_2008-09-30_tie_001_sv.html