Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 19.12.2008

Den offentliga sektorns utgifter ökade mer än inkomsterna under det tredje kvartalet 2008

Den offentliga sektorns inkomster ökade under det tredje kvartalet år 2008 med 4,8 procent vid jämförelse av icke säsongrensade uppgifter med motsvarande uppgifter året innan. Av inkomsterna gick produktions- och importskatterna, inkomstskatterna och socialskyddsavgifterna upp mest. Den offentliga sektorns utgifter ökade med 6,8 procent. Av utgifterna visade utbetalda sociala förmåner andra än in natura, löntagarersättningar och insatsförbrukningen den största ökningen. Den offentliga sektorn består av staten, socialskyddsfonder och lokalförvaltningen. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik "Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis".

Uppgifterna för de två senaste åren är preliminära och revideras när nationalräkenskapernas årsuppgifter revideras. I figuren har trenden beräknats med Tramo/Seats-metoden. Trenden kan revideras under de kommande perioderna, när de preliminära observationerna revideras. I och med att tidsserierna för årsräkenskaperna revideras ändras också tidsserierna i den här statistiken. Uppgifterna baserar sig på de uppgifter om den ekonomiska utvecklingen som var tillgängliga före 17.12.2008. Uppgifterna justeras nästa gång i slutet av mars 2009.

Den offentliga sektorns totalinkomster och totalutgifter 2000-20088

Den offentliga sektorns totalinkomster och totalutgifter 2000-20088

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2008, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka +358-9-17343532, Teuvo Laukkarinen +358-9-17343315

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (155,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer

Uppdaterad 19.12.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 3:e kvartalet 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2008/03/jtume_2008_03_2008-12-19_tie_001_sv.html